Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Kommunens kvalitet i korthet

Hur effektivt används kommunens skattemedel och vilka resultat leder det till för att skapa ett bra samhälle att leva i?
 
Organisationen SKL (Sveriges kommuner och landsting) gör årligen undersökningar av kommuners kvalitet ur fem perspektiv: tillgänglighet, trygghet, information och delaktighet, effektivitet och samhällsutveckling. Undersökningen kallas Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) och Kristinehamns kommun var med första gången 2010.

Resultaten från KKiK ger kommuninvånarna information om kvaliteten på den service som kommunen tillhandahåller. Resultaten kan även användas till att föra en dialog med kommuninvånarna samt användas som en del i styrning och utveckling av de kommunala verksamheterna.

Under 2014 deltog kommunen i Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) tillsammans med 225 andra kommuner i landet. Resultaten hittar du via länken nedan, eller mer överskådligt via rubrikerna i vänstermenyn - där respektive område finns presenterat var för sig.

Ladda ner Kristinehamns kommuns resultat för KKiK 2014

Läs mer om KKiK på SKL:s webbplats