Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Kommunens ekonomi

Kristinehamns kommuns ekonomi är stabil och sedan 2002 har kommunen gjort bra bokslut. Det ekonomiska resultatet har varit nära kommunfullmäktiges definition av god ekonomisk hushållning, det vill säga att inte mer än 95 procent av budgeten används till drift.

Kommunen omsätter varje år cirka 1,3 miljarder – det motsvarar 3,5 miljoner kronor om dagen, året runt! Knappt 80 procent av nettokostnaderna är vård, skola och omsorg. Det är också inom vården, skolan och omsorgen som de allra flesta av kommunens cirka 2000 årsarbetare arbetar.