Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Kommunens arbete med millenniemålen

Den 16 juni 2011 diplomerades Kristinehamns kommun
till Millenniekommun, ett projekt med syfte att öka kunskapen om och engagemanget för FN:s åtta millenniemål. Vi har valt att fokusera på millenniemålen 7 och 8.

Läs mer om vårt lokala arbete med millenniemålen i foldern "Vi är en Milleninnekomun" eller på sidorna här till vänster.