Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Kommunens anslagstavla digital från 1 januari

Med anledning av nya bestämmelser i kommunallagen ersätts från och med 1 januari 2018 kommunens fysiska anslagstavla med en digital. Den digitala anslagstavlan når man via kommunens webbplats, www.kristinehamn.se.

Just nu har vi tekniska problem med att visa anslagstavlan via Internet Explorer. Du kan använda en annan webbläsare såsom Google Chrome om du vill ta del av innehållet på anslagstavlan. Det går också bra att ringa till kommunens växel, 0550-880 00, om du vill ha information om innehållet.

På anslagstavlan hittar du tillkännagivande av fullmäktiges sammanträden anslag av justerade protokoll. Anslagstavlan ska även innehålla kungörelser, tillkännagivanden eller annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.

Ger allmänheten möjlighet
De nya reglerna ställer också krav på att kommunen i sina lokaler ska ge allmänheten möjlighet att ta del av innehållet på anslagstavlan. Därför kommer en publik dator att finnas i receptionen i kommunhuset Uroxen. Det primära syftet med datorn är att anslagstavlan för kommunen ska nås men även för att besökare ska kunna söka information eller nyttja e-tjänster på kommunens webbplats.

Fasas ut under januari
De protokoll och meddelanden, som enligt lag ska meddelas på anslagstavlan, och som anslagits före årsskiftet kommer att finnas på den fysiska anslagstavlan. Det innebär att den fysiska anslagstavlan fasas ut under januarimånad. Protokoll som justerats efter 18 december fram till årsskiftet finns både på den fysiska och digitala anslagstavlan. Efter 1 januari 2018 anslås det endast på den digitala.

 

Alla nyheter - Kommun & politik