Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Kommunala bolag

Kommunala bolag är ett sätt för kommunen att organisera verksamheter som anses viktiga för samhällsnyttan.

Ägare till de kommunala bolagen är kommunfullmäktige. Det är fullmäktige som beslutar om bolagsordning och ägardirektiv. Genom ägardirektiven kan fullmäktige påverka bolagens verksamhet.

Kristinehamnsbostäder

Kristinehamnsbostäder är ett helägt kommunalt bostadsbolag. Kristinehamnsbostäder har ca 1 200 lägenheter och ett mindre antal lokaler. Bolaget ägs av kommunen och arbetar utan eget vinstintresse. Ett ekonomiskt utrymme har skapats för underhållsarbete och insatser för ökad trivsel och trygghet i bolagets bostadsområden.

Här kan du läsa mer om Kristinehamnsbostäder.

AB Kristinehamns Industrifastigheter (AKI)

AB Kristinehamns Industrifastigheter är ett kommunalägt bolag som äger och förvaltar fastigheten Kroksvik 3:3, eller Gustavsviks Industriområde som fastighet kallas. Inom fastigheten finns ca 40 000 kvm verkstadslokaler och kontor. Bland hyresgästerna finns Rolls Royce AB UKKAB, Dynawind och Confibra. Vakanserna begränsar sig idagsläget till några hundra kvm.

Kristinehamns Energi AB (KEAB)

Kristinehamns Energi AB är det lokala energibolaget i Kristinehamns kommun. Koncernen består av dotterbolagen Kristinehamns Elnät AB, Kristinehamns Fjärrvärme AB och Kristinehamns Energi Fastighets AB. Kristinehamns Elnät AB distribuerar el till alla hushåll och företag i tätorten. Sedan 2016 säljer koncernen också el via moderbolaget Kristinehamns Energi AB. Här kan du läsa mer om KEAB. 

Värmevärden AB hanterar all administration, allt underhåll och all service gällande fjärrvärme genom samägda Kristinehamns Värme AB. Här kan du läsa mer om Värmevärden.

NäringslivsSamverkan

NäringslivsSamverkan heter kommunens näringslivsbolag. Det är ett helägt bolag som arbetar med företagsfrågor i kommunen.  

Här kan du läsa mer om NäringslivsSamverkan

Övriga bolag

Vidare är Kristinehamns kommun engagerade i Vänerhamn AB, där Kristinehamn äger 9 procent och i Värmlandstrafik AB där Kristinehamns ägarandel är 6,98 procent.