Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Klura 2

Syftet med förstudien är att i samverkan med deltagande kommuner och övriga aktörer skaffa kunskaper om utvecklingsbehoven hos länets socialtjänster och att utifrån förstudiens resultat utforma en plan för genomförandeprojekt inom Europeiska socialfonden.

Projektägare: Karlstads kommun

Projektmedel Region Värmland

Projekttid: 2015-12-01 – 2016-06-30

Total budget för förstudien är: 300 000 kronor varav 150 000 kronor är medel från Region Värmland och 150 000kr från Karlstads kommun

Kontaktperson: Helene Berkes

Tel: 0550-88422

E-post: helene.berkes@kristinehamn.se