Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Insikt – en servicemätning av myndighetsutövningen (2015)

De företagare som kommer i kontakt med Kristinehamns kommun i frågor om brandtillsyn, bygglov och markupplåtelse är generellt mycket nöjda med servicen. Det visar kvalitetsmätningen Insikt, gjord av SKL (Sveriges kommuner och landsting) 2015.

SKL har tittat på service och myndighetsutövning i 193 av Sveriges kommuner. Fem områden har granskats – brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd samt serveringstillstånd – och undersökningen har genomförts bland företagare som under 2014 haft ett myndighetsärende hos kommunerna.

Resultatet presenteras enligt analysmodellen Nöjd Kund Index (NKI). På en skala där 100 är max, är medelvärdet för samtliga deltagande kommuner 68 – och för Kristinehamns kommun 73, vilket ger Kristinehamn en 30:e plats bland de deltagande kommunerna.

De myndighetsområden där kommunen förbättrat sig mest är brandtillsyn och miljö- och hälsoskydd.