Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Inova 2020:1

Projektets syfte är att utveckla Inovas inkubatorprocess för att öka effekten på insatta resurser så att fler hållbara aktiebolag med hög tillväxtpotential (sk startups) startas och växer i Värmland.

Projektet har två tydliga delar – process och samverkan
Process: att vidareutveckla och framtidssäkra inkubatorprocessen
– utveckla en arbetsmetod för att hantera licensieringsaffärer
– implementera en effektiv kapitalförsörjningsstruktur för tidig företagsfinansiering
– skapa en dynamisk och kreativ miljö för nya tillväxtföretag
– öka tillgången till Inovas process ute i kommunerna
 

Samverkan: att skapa och genomföra samverkansprojekt baserat på samarbetet i Innovation Park
– öka kännedomen om Inova i näringslivet med ökade möjligheter för partnerskap och match-making, ökad tillgång till tidigt kapital m m.
– effektivare samverkan i innovationssystemet.

Projektägare: Stiftelsen Inova i Wermland

Europeiska regionalfonden (ERUF)
Insatsområde 3. Att öka små och medelstora företags konkurrenskraft

Projekttid: 2014–2017  

Total budget för projektet: ca 15,6 miljoner kronor varav ca 7,8 miljoner kronor kronor är EU-medel

Kontaktperson: Madelen Richardsson

Tel: 0550-85866

E-post: madelen.richardsson@naringslivssamverkan.se