Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Innovation Vattenkraft 2.0

Vattenkraft har länge varit en grundläggande förutsättning för regionens utveckling och bas för många framgångsrika innovationer och företag. Idag viktigare än någonsin med avseende på bland annat klimathot.

Den småskaliga vattenkraften i regionen står inför utmaningar och möjligheter. Det finns ett stort behov av att öka användningen av koldioxidfri elenergi. Mer fokus bland annat via art- och vattendirektiven och lokal miljö kommer att påverka. Även klimatförändringar kommer att påverka vattenkraften via ökade flöden och kapacitet.

Målet för Innovation Vattenkraft 2.0 är ökad användning av koldioxidfri kraft och att stärka regionen och dess företag.

Projektägare: Kristinehamns kommun

Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF)
Insatsområde 4: Att stödja övergången till koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer

Projekttid: 2015–2018

Total budget för projektet: ca 6 miljoner kronor varav ca 2,5 miljoner kronor är EU-medel

Medfinansiering från Kristinehamns kommun: ca 2,1 miljoner kronor i arbetad tid

Kontaktperson: Daniel Stenborg 

Tel: 0550-858 14

E-post: daniel.stenborg@kristinehamn.se