Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Information till allmänheten – Seveso III-direktivet

Den första juni 2015 börjar det nya Seveso III-direktivet gälla. Det är ett direktiv om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Direktivet säger bland annat att alla kommuner som har verksamma Seveso-företag inom sitt område ska ha information om detta på respektive hemsida.

Kristinehamns kommun har följande företag med Seveso-verksamhet:

Information om kommunens plan för räddningsinsatser finns på Bergslagens Räddningstjänst och mer information om Seveso-direktivet finner du på MSBs hemsida (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap).