Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

IDA-projektet

Syftet med projektet är att öka förutsättningen för fler livskraftiga företag och ett hållbart företagande inom besöksnäringen i Inre Skandinavien genom att fokusera på ökad internationalisering.

Projektets mål är dels att stärka företagens konkurrenskraft genom insatser inom affärsutveckling med särskilt fokus på marknad- och målgruppsanpassad produktutveckling samt synlighet på utvalda internationella marknader och dels att öka graden av gränsöverskridande samverkan mellan företag och organisationer samt mellan de valda temaområden Natur, Kultur och Evenemang.

Projektägare: Visit Värmland

INTERREG Sverige-Norge

Projekttid: 2015–2017  

Total budget för projektet: ca 15 miljoner kronor varav ca 7,4 miljoner kronor kronor är EU-medel

Kontaktperson: Peter Eskebrink

Tel: 0550-85836

E-post: peter.eskebrink@kristinehamn.se