Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Hållbar handelsutveckling i staden

Projektet ska bidra till ett systematiskt och långsiktigt arbete för stärkt attraktionskraft i deltagarkommunerna och skapa förutsättningar för utveckling av nya affärs- och verksamheter inom handeln.

Projektets mål är att åstadkomma ett kunskapslyft beträffande tillväxtmöjligheter via e-handel och showrooms. Detta kan bland annat leda till att större affärskedjor kan visa upp sina produkter på orter, som annars är för små för etablering och på så vis öka ortens service och utbud.

Projektägare: Filipstads kommun

Europeiska regionalfonden (ERUF)
Insatsområde 2. Att öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på informations- och kommunikationsteknik

Projekttid: 2016-2018

Total budget för projektet: ca 5,1 miljoner kronor varav ca 1,9 miljoner kronor kronor är EU-medel

Medfinansiering från Kristinehamns kommun: 60 000 kronor och ca 230 000 kronor i arbetad tid

Kontaktperson: Madelen Richardsson

Tel: 0550-85866

E-post: madelen.richardsson@naringslivssamverkan.se