Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Hållbar besöksnäring i Värmland

Projektet ska stärka besöksnäringen i Värmland genom att stimulera till ökad konkurrenskraft och ökad tillväxt bland företag. Hållbar besöksnäring i Värmland syftar också till att skapa en innovativ regional plattform med tydlig samordning och samverkan.

Projektet kommer att fokusera på tre utvalda områden:
Digitalisering genom att skapa en digital, innovativ miljö för besöksnäringen som både stärker profileringen av Värmland samt bidrar till ökat kunskapsutbyte och samverkan.

Samordning genom att skapa en systematisk samordning av marknadsaktiviteter och tillhörande material samt en tydlig samordning av utvecklingsprojekt och insatser för besöksnäringen i Värmland.

Kompetensutveckling genom att höja kompetensnivån i besöksnäringen när det gäller webbaserad marknadsutveckling samt bygga upp en kunskapsbank kring hållbar besöksnäring i Värmland

Projektägare: Visit Värmland

Europeiska regionalfonden (ERUF)
Insatsområde 3. Att öka små och medelstora företags konkurrenskraft

Projekttid: 2015–2018  

Total budget för projektet: ca 9,9 miljoner kronor varav ca 4,9 miljoner kronor kronor är EU-medel

Kontaktperson: Peter Eskebrink

Tel: 0550-85836

E-post: peter.eskebrink@kristinehamn.se