Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Gränslöst entreprenörsskap

Projektet syftar till att öka det gränsöverskridande entreprenörsskapsarbetet, mellan Sverige och Norge, på flera plan. Dels det nationella gränsöverskridande arbetet med samarbete mellan regionerna, skolor, lärare, elever UF-företag, mentorer/rådgivare och näringsliv. Dels det gränsöverskridande arbetet mellan skola och näringsliv och mellan olika generationer.

Detta kommer bland annat ske genom att:

Skapa lokalt förankrade och formaliserade mentor/rådgivningssystem

Skapa enklare manualer för gränshandel för UF-företag

Utveckla ett fungerande samarbete mellan UF-företagen/skolorna/lärarna och mentorerna/rådgivarna

Etablera samarbete mellan skolor, lärare, elever och näringsliv över landsgränserna

Projektägare: UF-Värmland

INTERREG Sverige-Norge

Projekttid: 2015–2018  

Total budget för projektet: ca 26,9 miljoner kronor varav ca 10,8 miljoner kronor kronor är EU-medel

Kontaktperson: Britt-Marie Laurentz

Tel: 0550-87416

E-post: britt-marie.lauretz@kristinehamn.se