Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Gemensamma nämnder

En kommun kan tillsammans med andra kommuner bilda så kallade gemensamma nämnder som behövs för att fullgöra kommunens uppgifter enligt särskilda författningar och för verksamheten i övrigt.

Kristinehamns kommun är medlem i följande gemensamma nämnder:

Överförmyndarnämnden i östra Värmland

Från och med 1 januari 2011 finns en gemensam överförmyndarnämnd för Kristinehamn, Degerfors, Filipstad, Karlskoga och Storfors kommuner - Östra Värmlands överförmyndarnämnd. Du kan läsa mer om denna via rubriken Överförmyndarnämnden i vänstermenyn.

Hjälpmedelsnämnden i Värmland

Sedan 2004 samverkar landstinget och kommunerna i Värmland i en gemensam nämnd - Hjälpmedelsnämnden i Värmland.

9 december 2005 beslutade Hjälpmedelsnämnden i Värmland - Policy för hjälpmedelsverksamhet.

Hjälpmedelsnämnden ansvarar inte för syn-, hörsel-, ortopedtekniska- och barnhjälpmedel.

Drifts- och servicenämnd

Kommunerna i Värmland ingår från och med 2010 i en gemensam drifts- och servicenämnd, som finns i Karlstads kommuns organisation.

Syftet med nämnden är att skapa nya möjligheter för allomfattande samordning inom länet. Genom att samverka i en gemensam nämnd kan kommunerna använda de ekonomiska resurserna på ett mer effektivt sätt. Det innebär att man får mer för pengarna samtidigt som kvaliteten i verksamheten ökar och möjligheterna att följa utvecklingen kan förbättras.

I nuläget samarbetar kommunerna främst inom IT-området, men även andra områden kan bli aktuella i framtiden.

Drifts- och servicenämnden består av två politiker från varje kommun, en ledamot och en ersättare. Lena Melesjö Windahl (S), Karlstads kommun, är ordförande och Ola Persson (C), Sunne kommun, är vice ordförande.

Administrativa nämnden – Lönecentrum östra Värmland

Den första september 2012 bildades den gemensamma administrativa nämnden. I nämnden ingår Filipstad, Karlskoga, Kristinehamn och Storfors. Nämnden är placerad i Kristinehamn och dess verksamhet är löneadministration. Mer information finns under rubriken administrativa nämnden i vänstermenyn.

Kost- och servicenämnden

Landstinget i Värmland och Karlstads, Kils och Kristinehamns kommuner har kommit överens om att fr.o.m. 2012-09-01 inrätta en gemensam nämnd, kallad Kost- och servicenämnden i Värmland. Landstinget i Värmland är värdkommun. Nämnden tillsätts därmed i Landstinget i Värmland och ingår i dess organisation. Nämnden har inrättats för att åstadkomma en kostnadseffektiv måltidsverksamhet med hög kvalitet. 

Nämnden skall bestå av fem (5) ledamöter och fem (5) ersättare. Landstinget i Värmland utser två (2) ledamöter och två (2) ersättare. Samverkande kommuner utser vardera en (1) ledamot och en (1) ersättare.