Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Förvaltningar

Kristinehamns kommun har sex förvaltningar som tillsammans ansvarar för den mesta av samhällsservicen till kommunens invånare. Ansvarig för samtliga förvaltningar är vår kommunchef Anders Dahlén.

Varje förvaltning arbetar inom olika ämnesområden, som till exempel miljöfrågor, skola/barnomsorg eller äldreomsorg. Förvaltningarna styrs av de politiska nämnderna.