Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Eventkompetens

Detta projekt ska genomföra ett antal kurser och seminarium för personal i små eventföretag med 1-9 anställda. Under kompetensutvecklingen i evenemangevent ska projektet bjuda in även anställda inom föreningar, organisationer och offentlig verksamhet som anordnar olika sorters evenemang/event.

Målet med projektet är bland annat att öka:

Kompetensen hos entreprenörer och deras anställda

De anställdas yrkesmässiga och geografiska rörlighet

Möjligheter för verksamheter att öka sin lönsamhet

Samverkan mellan verksamheterna för att regionen ska bli ett attraktivt besöksmål.
 
Projektägare: Dalarnas idrottsförbund

Europeiska socialfonden (Esf)
Programområde 1 Kompetensförsörjning

Projekttid: 2015–2018  

Total budget för projektet: ca 11,9 miljoner kronor varav ca 8,3 miljoner kronor kronor är EU-medel

Kontaktperson: Peter Eskebrink

Tel: 0550-85836

E-post: peter.eskebrink@kristinehamn.se