Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Ett ärendes gång

Ärenden är frågor som behandlas av kommunens tjänstemän och politiska nämnder. Ett ärende kan vara avfallshantering, frågor om lärartätheten i skolorna, plats på ett äldreboende och så vidare. Ärenden kan även väckas av kommuninvånarna. Kanske är det något i kommunen du reagerat på och har synpunkter på? Kanske är det någon fråga du känner ett starkt engagemang för och vill påverka?

Hur väcker jag ett ärende?

I de allra flesta fall får du svar direkt genom ett telefonsamtal. Du kan även skicka ett brev eller e-post. Via kommunens växel, denna hemsida, biblioteket och i telefonkatalogens gröna och blå sidor anges vem som ansvarar för vad.

Som invånare i Kristinehamns kommun har du även möjlighet att lämna medborgarförslag. Läs mer om hur du lämnar medborgarförslag här.

Kristinehamns kommun har som rutin att bekräfta brev från allmänheten. Av bekräftelsen framgår att ditt brev mottagits och hur det kommer att hanteras av kommunen.

Allmän handling

Ditt brev eller e-postmeddelande blir så fort den inkommer till kommunen en allmän och offentlig handling. Det innebär att pressen och allmänheten har rätt att läsa det du skrivit. Om ditt brev eller e-postmeddelande innehåller känsliga uppgifter som kan sekretessbeläggas, det vill säga hemligstämplas, har pressen och andra inte rätt att ta del av handlingen i högre eller mindre omfattning. Det är lagstyrt vad som kan sekretessbeläggas - det kan inte du själv bestämma.

Allmänna handlingar registreras i olika ärendehanteringssystem. De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas då för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål. Här kan du läsa mer om hur Kristinehamns kommun behandlar personuppgifter.