Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

ESF Integrationsprojekt

Syftet med förstudien är att undersöka möjligheterna att stärka integrationsprocessen i Kristinehamn och övriga värmländska kommuner genom att ta fram underlag för ansökan av genomförandeprojekt.

Förstudien kommer att belysa vilka aktiviteter och åtgärder som bäst kan verka för att förkorta tiden i utanförskap, för målgruppen nyanlända invandrare, samt kartlägga framtida rekryteringsbehov i länet.

Projektägare: Kristinehamns kommun

Projektmedel Region Värmland

Projekttid: 2015-12-01 – 2016-05-31

Total budget för förstudien är: 300 000 kronor varav 150 000 kronor är medel från Region Värmland

Medfinansiering från Kristinehamns kommun: 150 000 kr

Kontaktperson: Berndt Jendrny

Tel: 0550-88006

E-post: berndt.jendrny@kristinehamn.se