Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Effektivitet

Kommunens kostnadseffektivitet handlar om vilket resultat vi får ut av investerade kostnader. Det räcker nämligen inte att bara titta på hur mycket vi satsar på till exempel skolan eller bara vilket resultat vi uppnår. Det är just kombinationen av de två måtten som visar hur effektiv kommunen är!

Vad betyder färgerna?

För 2014 har grön, gul och röd markering gjorts beroende på kommunens resultat. Grön markering innebär att Kristinehamns kommun tillhör den bästa fjärdedelen av kommunerna gällande denna fråga, gul markering att kommunen har ett medelresultat (bland de 50 procent i mitten) och röd markering att kommunen tillhör den sämsta fjärdedelen.

 

Fråga

Kristinehamns resultat 2014

Kristinehamns resultat 2013

Kristinehamns resultat 2012

18. Vad är kostnaden för ett inskrivet barn i förskolan? 122 792 kronor/år 132 924 kronor/år 128 208 kronor/år
19. Vilket resultat når eleverna i årskurs 6 i de nationella proven? Andel elever som uppnått Skolverkets fastställda kravnivåer. 92 procent 93 procent Ny grund för bedömning 2013
20. Vilket resultat når eleverna i årskurs 3 i de nationella proven? Andel elever som uppnått Skolverkets fastställda kravnivåer.   66 procent   66 procent   72 procent
21. Hur stor andel av eleverna i årskurs 9 är behöriga till något nationellt program på gymnasiet? 83,1 procent 83,7 procent 86,3 procent
22. Elevers syn på skolan och undervisningen i årskurs 8. Andel positiva svar. 89 procent Deltog inte i mätningen Deltog inte i mätningen
23. Hur effektiva är kommunens grundskolor i förhållande till övriga kommuner? 361 kronor/ betygspoäng 343 kronor/ betygspoäng 316 kronor/ betygspoäng
24. Vilket resultat når elever studerande i gymnasieskolan boende i kommunen? Andel som fullföljer gymnasiet inom
4 år.
74,3 procent fullföljer gymnasiet inom 4 år

76 procent fullföljer gymnasiet inom 4 år

79,6 procent fullföljer gymnasiet inom 4 år

25. Vad är kostnaden för gymnasieskolan i förhållande till den andel som inte fullföljer gymnasiet? 31 874 kr/elev 27 641 kr/elev 20 767 kr/elev
26. Vilket serviceutbud finns inom särskilt boende (äldreboende) finansierat av kommunen? 59 (andel procent av maxpoäng)  Deltog inte i mätningen  69 (andel procent av maxpoäng)
 27. Vad kostar en plats i kommunens särskilda boende (äldreboende)?  521 419 kronor/år   494 637 kronor/år  484 921 kronor/år
28. Hur stor andel av brukarna är ganska/mycket nöjda med sitt särskilda boende (äldreboende)?  90 procent 88 procent  90 procent 
 29. Vilket omsorgs- och serviceutbud har hemtjänst finansierat av kommunen?

61 (andel procent av maxpoäng)  

 Deltog inte i mätningen 55 (andel procent av maxpoäng)