Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Drivkraft

Projektets övergripande mål är att göra entreprenörskapet tillgängligt för fler studenter vid Karlstads Universitet. Detta skall leda till såväl befolkningstillväxt som fler arbetstillfällen (nya företag) i Värmland då fler studenter, både värmlänningar och inflyttade, förväntas stanna kvar och etablera sig i Värmland. Detta bidrar till tillväxt och att regionens attraktionskraft ökar.

Projektet förväntas skapa lika många företag startade av kvinnor som av män. Man förväntas positionera Värmland genom att fler nya företag inom ”digitalt entreprenörskap” startas.

Den främsta målgruppen är studerande vid Karlstads Universitet. Sekundära målgrupper är personal/lärare vid Karlstads Universitet samt övriga aktörer i entreprenörskapssystemet i Värmland.

Projektägare: Stiftelsen Drivhuset i Karlstad

Europeiska regionalfonden (ERUF)
Insatsområde 3. Att öka små och medelstora företags konkurrenskraft

Projekttid: 2014–2016  

Total budget för projektet: ca 7,2 miljoner kronor varav ca 3,6 miljoner kronor kronor är EU-medel

Kontaktperson: Madelen Richardsson

Tel: 0550-85866

E-post: madelen.richardsson@naringslivssamverkan.se