Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Dialogmöten

Lästläst version

För att öka möjligheten till inflytande för kommuninvånarna, arbetar Kristinehamns kommun i vissa projekt med medborgardialog. Vi bjuder då in till så kallade dialogmöten - öppna forum för dialog med kommuninvånarna kring små och stora frågor.

I vilka frågor arrangerar kommunen dialogmöten?

Dialogmöten kan gälla långsiktiga frågor – till exempel kommunens vision, framtidens skola och utveckling av centrum – men de kan lika gärna beröra frågor som är av mer kortsiktig karaktär, till exempel vilka redskap som ska finnas på en ny lekplats. Det viktiga är att invånarna ska ha en reell möjlighet att påverka. Kommunens representanter måste vara beredda att eventuellt ändra sig utifrån de synpunkter som kommer in.

När i beslutsprocessen arrangeras dialogmöten?

Ofta är det bra ju tidigare i processen man kan ha ett dialogmöte. Det går även bra senare, men då är det extra viktigt att göra klart för alla var i processen man är och vad som förväntas komma ut av dialogen.

Vilka bjuds in till kommunens dialogmöten?

Det finns två sätt: personliga inbjudningar till utvalda personer (till exempel personer boende i ett visst område) eller öppna inbjudningar till ”alla”. Vilken typ av inbjudan det blir beror på frågans art.

Från kommunen deltar både tjänstemän och politiker med kunskap om den aktuella frågan. 

Vad händer med de förslag som kommer in vid ett dialogmöte?

De synpunkter som kommer fram vid ett dialogmöte ska dokumenteras av kommunens representanter. I beslutsprocessen ska hänsyn tas till synpunkterna, men det betyder inte att det automatiskt måste bli enligt invånarnas förslag.