Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Dialog & synpunkter

Har du synpunkter på verksamheten i kommunen? Då är du självklart välkommen med dina åsikter till oss. På så vis kan du bidra till att kommunens service och verksamhet kan utvecklas och bli ännu bättre.

Här har vi sammanställt de olika vägar du kan välja mellan för att komma i kontakt med kommunen. Mer information om de olika kontaktvägarna hittar du via rubrikerna i vänstermenyn.

Felanmälan

Du kan enkelt göra en felanmälan via vår e-tjänst. Här kan du anmäla något som du upptäcker inte fungerar eller är trasigt i utemiljön runt om i kommunen, till exempel trasig gatubelysning, hål i gatan, glassplitter i sandlådan etc.

Gå till felanmälan

Synpunkter på verksamheter

Du kan lämna en synpunkt gällande kommunens verksamheter direkt via vårt webbformulär för synpunkter. Alla synpunkter registreras och följs upp. Synpunkter kan precis som ett e-förslag eller medborgarförslag, gälla allt som rör kommunens verksamhet. Skillnaden är att synpunkter inte behöver behandlas politiskt och därför har en snabbare hantering. Exempel på synpunkter är beröm, klagomål och förslag på förbättringar. Är du osäker på om ditt "tyckande" passar bäst som synpunkt eller e-förslag/medborgarförslag, så får du gärna kontakta oss och fråga.

Gå till synpunktshanteringen

Du kan givetvis också lämna din synpunkt via t ex e-post, brev, telefonsamtal eller personligt möte. Den medarbetare som tar emot synpunkten kan vidarebefordra synpunkten så att den registreras i vårt system.

E-förslag & medborgarförslag

Kommunfullmäktige har beslutat att Kristinehamns kommun ska införa e-förslag – ett sätt för dig som invånare att snabbt ta initiativ till att en fråga lyfts inom politiken. Vi kommer att införa e-förslag senast under våren 2018. I väntan på att e-förslagen kommer igång har vi medborgarförslag. Alla som är folkbokförda i Kristinehamns kommun kan lämna medborgarförslag om vad som helst som rör kommunens verksamhet. Synpunkter av mer "vardaglig" karaktär (till exempel snöröjning, parkskötsel etc) behöver du inte lämna som medborgarförslag, utan det gör du istället via vår synpunktshantering.

Läs mer om medborgarförslag

Dialogmöten

För att öka möjligheten till inflytande för kommuninvånarna, arbetar Kristinehamns kommun i vissa projekt med medborgardialog. Vi bjuder då in till så kallade dialogmöten - öppna forum för dialog med kommuninvånarna kring små och stora frågor.

Läs mer om dialogmöten

Kontakta en politiker

Du är alltid välkommen att kontakta någon av våra folkvalda politiker. På våra sidor om politik hittar du information om vilka politiker som sitter i vilken nämnd.

Du kan även ringa kommunens växel, 0550-88 000, för att få kontaktuppgifter till politiker.

Frågor till kommunen

Har du ”allmänna” frågor om kommunens verksamheter (t ex öppettider och liknande) kan du ringa kommunens växel på 0550-88 000 eller skicka e-post på adressen kommunen@kristinehamn.se så ser vi till att din fråga når rätt person.