Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Den nya stål- och metallindustrin

Projektet syftar till att öka kunskapsinnehållet inom väl avgränsade teknikområden hos små och medelstora företag inom stål-, metall- och verkstadsindustrin genom riktade insatser inom kunskapsområdena metallurgi, materialvetenskap och bearbetning. Därmed kan vi öka företagens konkurrenskraft och långsiktiga tillväxtmöjligheter på internationella marknader.

Övergripande mål:
Öka företagens kunskap och kompetens inom identifierade teknikområden

Förstärka företagens innovationskraft avseende processer och produkter

Bygga ut nätverkssamarbeten mellan företag med verksamhet med anknytning till identifierade kunskapsområden och Bergsskolan och dess samverkanspartner

Förstärka det entreprenöriella innehållet i Bergsskolans utbildningsprogram

Resultatinriktade målsättningar:
Samverkan med minst 50 företag och sprida ny kunskap och ge företagen utvecklingsstöd till process- och produktutveckling

Förstärka och etablera specialinriktade nätverk inom de tre identifierade kunskapsområdena

Förnya innehållet i minst en kurs på Bergsskolan som ska behandla som ska behandla entreprenörskap på ett kvalitativt nytt sätt

Projektägare: Stiftelsen Bergsskolan i Filipstad

Europeiska regionalfonden (ERUF)
Insatsområde 1. Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation

Projekttid: 2015–2017 

Total budget för projektet: ca 3,0 miljoner kronor varav ca 1,6 miljoner kronor är EU-medel

Medfinansiering från Kristinehamns kommun: 30 000 kronor 

Kontaktperson: Madelen Richardsson

Tel: 0550-85866

E-post: madelen.richardsson@naringslivssamverkan.se