Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Delaktighet

Delaktigheten i "Kommunens kvalitet i korthet" mäts på två sätt. Dels hur kommunen på olika sätt ger medborgarna möjlighet att delta i kommunens utveckling, dels hur medborgarna själva uppfattar att de har inflytande över kommunens verksamhet. Ett annat mått är hur bra invånarna uppfattar att informationen är på kommunens webbplats.

Vad betyder färgerna?

För 2014 har grön, gul och röd markering gjorts beroende på kommunens resultat. Grön markering innebär att Kristinehamns kommun tillhör den bästa fjärdedelen av kommunerna gällande denna fråga, gul markering att kommunen har ett medelresultat (bland de 50 procent i mitten) och röd markering att kommunen tillhör den sämsta fjärdedelen.

Fråga

Kristinehamns resultat 2014

Kristinehamns resultat 2013

Kristinehamns resultat 2012

14. Hur många av kommunens röstberättigade röstade i senaste kommunvalet?

83,7 procent

Inget val detta år 

Inget val detta år 

15. Hur god är kommunens webbinformation till medborgarna?

 77 (andel procent av maxpoäng)

78 (andel procent av maxpoäng)

77 (andel procent av maxpoäng)

16. Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i kommunens utveckling?

63 (andel procent av maxpoäng)

Nytt index 2014

Nytt index 2014

17. Hur väl upplever medborgarna att de har inflytande över kommunens verksamhet?

42 (antal poäng av 100 möjliga)

38 (antal poäng av 100 möjliga)

38 (antal poäng av 100 möjliga)