Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Attraktivare Kristinehamn slutredovisas

Under tisdagen anordnade Kristinehamns kommun en presskonferens där man presenterade slutredovisningen av projektet Ett Attraktivare Kristinehamn. Ett projekt som startade i maj 2011 och som genomfördes under 2012.

Ett Attraktivare Kristinehamn

Ett seminarium i maj 2011 blev startskottet för projektet Ett Attraktivare Kristinehamn. På det seminariumet deltog näringslivet, politiken, tjänstemän samt medborgare för att diskutera hur de tillsammans kunde skapa ett attraktivare Kristinehamn. Målet med projektet var att återta en positivare utvecklingstrend för Kristinehamns kommun.

Processen

Kommunchefen Anders Dahlén hade huvudansvaret för projektet.
Projektgruppen bestod av förvaltningschefer och tjänstemän från nämnderna, nästan alla kommunförvaltningar samt chefen för NäringslivsSamverkan i Kristinehamn.

46 stycken delprojekt

Efter seminariet 2011 tog man fram en strategisk handlingsplan som sedan mynnade i tio prioriterade områden och 46 stycken delprojekt som skulle genomföras under 2012. De områden som prioriterades var:

- Ett bättre näringslivsklimat
- Bättre värdskap samt välkomna de som flyttar hit
- Ökad sysselsättning
- En ännu bättre grund- och gymnasieskola
- Bättre samverkan mellan skola och näringsliv
- Ökad möjlighet till boende i kommunen
- Ökad turism och besök i kommunen
- Hela kommunen ska utvecklas
- Ett attraktivare centrum
- Gör invånarna delaktiga

Resultat

1.7 miljoner kronor avsattes ur 2012 års budget för att finansiera projektet. Av de 46 delprojekten är 38 klara, sex stycken pågår fortfarande och två har ännu inte påbörjats. Ett av målen var att öka befolkningstillväxten i kommunen. Under 2012 ökade invånarantalet i Kristinehamns kommun med 31 personer. Om det finns ett samband mellan det ökade invånarantalet och projektet går ännu inte att säga.

Alla nyheter - Kommun & politik

 • tis, 2016-05-03

  Kommunstyrelsen beslutade den 3/5 att anta förslag till medborgarlöfte i Kristinehamn 2016-2017. Detta innebär att Kristinehamns kommun och polisen ska arbeta gemensamt för att öka den upplevda tryggheten i Kristinehamn.

 • ons, 2016-03-02

  Kristinehamns kommun är den hundrade organisationen att ansluta sig till projektet Ett jämställt Värmland. För att uppmärksamma det gästade landshövding Kenneth Johansson Kristinehamn den 2 mars.

 • tis, 2016-03-01

  Den 29 februari slogs portarna upp till Kristinehamns kommuns nya Infocenter. Centret är ett nytt arbetssätt för att underlätta nyanländas etablering och är ett samverkansprojekt mellan Kristinehamns kommun och Arbetsförmedlingen.

 • mån, 2016-02-08

  Den 5 februari avslog Vänersborgs tingsrätt de överklaganden som lämnats in mot antagande av detaljplan för kvarteret Björktrasten.

 • fre, 2016-01-22

  Den 8 mars går startskottet för arbetet med Kristinehamns kommuns kommande kontaktcenter. En projektgrupp ska bildas och en förstudie ska visa vilka tjänster som kan läggas över på ett kontaktcenter.

 • mån, 2015-08-31

  Tur med vädret, glada leenden och en tacksam prins och prinsessa - så kan prinsparsbesöket den 27 augusti beskrivas.