Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Attraktivare Kristinehamn slutredovisas

Under tisdagen anordnade Kristinehamns kommun en presskonferens där man presenterade slutredovisningen av projektet Ett Attraktivare Kristinehamn. Ett projekt som startade i maj 2011 och som genomfördes under 2012.

Ett Attraktivare Kristinehamn

Ett seminarium i maj 2011 blev startskottet för projektet Ett Attraktivare Kristinehamn. På det seminariumet deltog näringslivet, politiken, tjänstemän samt medborgare för att diskutera hur de tillsammans kunde skapa ett attraktivare Kristinehamn. Målet med projektet var att återta en positivare utvecklingstrend för Kristinehamns kommun.

Processen

Kommunchefen Anders Dahlén hade huvudansvaret för projektet.
Projektgruppen bestod av förvaltningschefer och tjänstemän från nämnderna, nästan alla kommunförvaltningar samt chefen för NäringslivsSamverkan i Kristinehamn.

46 stycken delprojekt

Efter seminariet 2011 tog man fram en strategisk handlingsplan som sedan mynnade i tio prioriterade områden och 46 stycken delprojekt som skulle genomföras under 2012. De områden som prioriterades var:

- Ett bättre näringslivsklimat
- Bättre värdskap samt välkomna de som flyttar hit
- Ökad sysselsättning
- En ännu bättre grund- och gymnasieskola
- Bättre samverkan mellan skola och näringsliv
- Ökad möjlighet till boende i kommunen
- Ökad turism och besök i kommunen
- Hela kommunen ska utvecklas
- Ett attraktivare centrum
- Gör invånarna delaktiga

Resultat

1.7 miljoner kronor avsattes ur 2012 års budget för att finansiera projektet. Av de 46 delprojekten är 38 klara, sex stycken pågår fortfarande och två har ännu inte påbörjats. Ett av målen var att öka befolkningstillväxten i kommunen. Under 2012 ökade invånarantalet i Kristinehamns kommun med 31 personer. Om det finns ett samband mellan det ökade invånarantalet och projektet går ännu inte att säga.

Alla nyheter - Kommun & politik

 • fre, 2015-05-22

  Kommunens kostenhet har tilldelats månadens tårta av LRF Värmland. Detta för att kommunen köper lokalt producerat kött och griskött.  

 • ons, 2015-05-20

  Näringslivssamverkan kommer att övergå till ett kommunalt aktiebolag senast 2016-01-01. Detta sker på grund av den lagändring som skedde 2007 angående lagen om offentlig upphandling.

 • mån, 2015-05-18

  Den 18 maj besökte inrikesminister Anders Ygeman Kristinehamn. Syftet med besöket var att informera sig om förra sommarens översvämningar och hur myndigheter och kommuner kan samarbeta för att förhindra dem.

 • fre, 2015-05-08
 • tis, 2015-05-05

  Hur kan kristinehamn.se bli bättre? Det ville vi veta och genomförde därför en enkätundersökning på kristinehamn.se. Sidan fick i stort ett gott betyg men det inkom även bra tips på vad som kan förbättras.

 • tors, 2015-04-30

  Torsdagen den 23 april tog tretton kommuner runt Vänern det gemensamma beslutet att ingå ett Vänersamarbete.

 • mån, 2015-04-27

  Nu får kristinehamn.se äntligen en ny förbättrad sökfunktion. Du kommer att kunna söka information både från kristinehamn.se och visitkristinehamn.se på ett ställe.