Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Attraktivare Kristinehamn slutredovisas

Under tisdagen anordnade Kristinehamns kommun en presskonferens där man presenterade slutredovisningen av projektet Ett Attraktivare Kristinehamn. Ett projekt som startade i maj 2011 och som genomfördes under 2012.

Ett Attraktivare Kristinehamn

Ett seminarium i maj 2011 blev startskottet för projektet Ett Attraktivare Kristinehamn. På det seminariumet deltog näringslivet, politiken, tjänstemän samt medborgare för att diskutera hur de tillsammans kunde skapa ett attraktivare Kristinehamn. Målet med projektet var att återta en positivare utvecklingstrend för Kristinehamns kommun.

Processen

Kommunchefen Anders Dahlén hade huvudansvaret för projektet.
Projektgruppen bestod av förvaltningschefer och tjänstemän från nämnderna, nästan alla kommunförvaltningar samt chefen för NäringslivsSamverkan i Kristinehamn.

46 stycken delprojekt

Efter seminariet 2011 tog man fram en strategisk handlingsplan som sedan mynnade i tio prioriterade områden och 46 stycken delprojekt som skulle genomföras under 2012. De områden som prioriterades var:

- Ett bättre näringslivsklimat
- Bättre värdskap samt välkomna de som flyttar hit
- Ökad sysselsättning
- En ännu bättre grund- och gymnasieskola
- Bättre samverkan mellan skola och näringsliv
- Ökad möjlighet till boende i kommunen
- Ökad turism och besök i kommunen
- Hela kommunen ska utvecklas
- Ett attraktivare centrum
- Gör invånarna delaktiga

Resultat

1.7 miljoner kronor avsattes ur 2012 års budget för att finansiera projektet. Av de 46 delprojekten är 38 klara, sex stycken pågår fortfarande och två har ännu inte påbörjats. Ett av målen var att öka befolkningstillväxten i kommunen. Under 2012 ökade invånarantalet i Kristinehamns kommun med 31 personer. Om det finns ett samband mellan det ökade invånarantalet och projektet går ännu inte att säga.

Alla nyheter - Kommun & politik

 • fre, 2015-10-09

  Nu går det att ansöka om stöd från Syskonen Juhlins donationsfond, som i första hand riktar sig till ekonomiskt utsatta personer i behov av extra stöd till dyra mediciner, rehabilitering etc. Sökande måste bo i Kristinehamns kommun och sista ansökningsdag är 2 november 2015.

 • tis, 2015-10-06

  Språkcafé, Höstmarken och skolan – dialogmötena inför Kristinehamns kommuns kommande vision avlöser varandra under oktober. Var med du också och tyck till om hur Kristinehamn ska vara om 15 år!

 • tis, 2015-10-06

  Kristinehamns kommun har beslutat att dela ut 1,2 miljarder av de 1,3 miljarder som kommunen förfogar över.

 • mån, 2015-09-28

   Från och med oktober kan du låna filmerna från Kommunfullmäktiges sammanträden i Biblioteket.

 • mån, 2015-09-28

  Kommunstyrelsens och fullmäktiges nästa sammanträden kommer att starta tidigare med anledning av att budgeten ska behandlas.

  Kommunstyrelsen 6/10: startar 09.30 istället för 10.00

  Kommunfullmäktige 29/10: startar 16.00 istället för 18.30

   

   

 • tis, 2015-09-15
 • mån, 2015-08-31

  Tur med vädret, glada leenden och en tacksam prins och prinsessa - så kan prinsparsbesöket den 27 augusti beskrivas.

 • ons, 2015-08-19

  Vid årsskiftet 2015 upphör Kristinehamns kommuns nuvarande vision att gälla. I april beslutade Kommunfullmäktige att en ny vision ska tas fram, ett arbete som nu är i full gång. Tanken är visionen tas fram i bred dialog med kommunens invånare.