Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Arbetet med mål 8

FN:s Millennimål 8 - Rättvis handel

 

Detta gör vi i Kristinehamns kommun:

En motion om Rättvisemärkt antogs vid kommunfullmäktiges sammanträde i november 2006.  För närvarande köper kommunen rättvisemärkt kaffe, te, kakao och bananer för ca  1 miljon kronor per år.

Fairtrade City
Under hösten 2011 tillsattes en styrgrupp för att driva arbetet mot att bli Fairtrade City. Gruppen består av representanter från kommunen, ungdomsforum, KRUT, Svenska Kyrkan, FN-föreningen, ABF och fackförbundet Vision. Fairtrade City syftar till att öka kännedomen och efterfrågan av varor som har blivit producerade med respekt för mänskliga rättigheter.

I mars 2012 beslutade kommunen om att ansöka om att bli diplomerad som Fairtrade City, vilket innebär ett utökat  åtagande för rättvisemärkt. Diplomeringen Fairtrade City riktar sig till hela samhället.

Butiker, caféer och arbetsplatser ska påverkas att tillhandahålla rättvisemärkta varor.

Styrgruppen med representanter för  olika samhällsintressen arbetar för att verksamheten utvecklas och att  utbudet av rättvisemärkta produkter utökas. Genom medverkan vid olika aktiviteter skall  Fairtrade samarbetet uppmärksammas.

Ett Fairtradecertifierat kaffekooperativ i ett fattigt land får genom certifieringen ett garanterat minimipris för sitt kaffe. Utöver det högre priset får odlarna också en premie som används till investeringar i exempelvis skola och hälsovård.