Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Arbetet med mål 7

FN:s Millennimål 7 - Säkerställ en hållbar miljö/klimatutveckling.

 

Detta gör vi i Kristinehamns kommun: 

 • Energieffektiviserar våra fastigheter.

 • Sprider kunskap och ger löpande

  rådgivning om hållbara energilösningar

  genom vår energi- och klimatrådgivare.

 • Utvecklar miljövänlig service för fritidsbåtar i våra hamnar. (t. ex latrintömning, tvätt, bränslehantering

 • Arbetar för att öka inköpen av ekologisk mat till skola och äldrevård. För närvarande 15  % av livsmedelsinköpen. Det långsiktiga målet är 25 %.

 • Arbetar för att öka andelen miljöbilar i kommunen. För närvarande är 59 % av personbilarna miljöfordon. Målet är minst 80 %.

 • Ungdomar deltar och engageras i utvecklingsarbetet kring millenniemålen.
  Högstadieskolor medverkar i ett projekt för minskat matsvinn – ”Släng inte mat”.
  Projektet är en succé med resultat långt över förväntan.

 • Ny avfallsplan ska öka källsorteringen och öka återvinningen i kommunen.

 • Projekt för utsortering av matavfall ur hushållsavfall pågår.

 • Vi ställer miljökrav vid våra upphandlingar.

 • Öka biogasproduktionen vid kommunens reningsverk – projekt pågår.

 • I första hand ska fjärrvärme installeras som förnyelsebart alternativ i kommunens fastigheter.

 • Vårda våra parker och tätortsnära grönområden.