Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Affärskraft Värmland

Kompetensutvecklingsprojekt för ägare och anställda på solo- och mikroföretag i Värmland, inom alla branscher.

Genom projektet får företag med upp till 9 årsanställda möjlighet att öka sin konkurrenskraft genom utbildningar inom affärsmannaskap. Alla utbildningar är skräddarsydda för att hjälpa småföretagare att öka sin tillväxt.

Projektägare: Handelskammaren Värmland

Europeiska socialfonden (Esf)
Programområde 1 Kompetensförsörjning.

Projekttid: 2015–2018  

Total budget för projektet: ca 18,9 miljoner kronor varav ca 14,1 miljoner kronor kronor är EU-medel

Kontaktperson: Madelen Richardsson

Tel: 0550-85866

E-post: madelen.richardsson@naringslivssamverkan.se