Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll
Bild på vandrare på Järnleden.
Järnleden - en unik vandringsled i järnets spår.
Järnleden - en unik vandringsled i järnets spår.
Bild på vandrare vid informationstavla.
Informationstavlor levandegör Järnledens historia.
Informationstavlor levandegör Järnledens historia.
Bild på skog.
Järnleden följer järnets väg från Bergslagen till Vänern.
Järnleden följer järnets väg från Bergslagen till Vänern.
Bild på vitsippor och blåsippor.
På våren blommar både vit- och blåsippor vid Östervik
Bild på Österviks kapell.
Järnleden passerar det säregna Österviks kapell.
Bild på Järnvågen.
Den nuvarande Järnvågen är placerad på samma plats i Vågparken där en byggnad stått som innehöll en sådan våg.
Bild på betande strandängar.
Järnleden går över varierad terräng, här ses strandängar och Österviks kapell Foto: Lars-Peter Jansson

Järnleden