Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Försörjningsstöd lättläst

Personer som inte kan försörja sig själva
kan få försörjningsstöd av kommunen.
De kan då få pengar till mat, bostad, kläder
och annat som är viktigt för att kunna leva.

Vem får försörjningsstöd?

Socialtjänsten i kommunen undersöker
om du behöver försörjningsstöd
och beslutar sedan om du ska få det.
De beslutar också hur mycket pengar du ska få.

När du söker försörjningsstöd
ska du ta med papper som visar
vad du har tjänat de tre senaste månaderna,
vad du betalar i hyra,
vad du har betalat i skatt
och hur mycket pengar
som du haft på ditt konto i banken
de senaste tre månaderna.

Du ska också kunna visa att du söker jobb
eller att du är sjukskriven
eller att du studerar på Sfi, Svenska för invandrare.

Betala tillbaka

Om du får för mycket pengar av oss
eller pengar som du inte har rätt till
ska du betala tillbaka pengarna.

Här finns vi

Ring kommunens telefonväxel
på telefonnummer 0550 880 00
och fråga efter socialtjänsten.
Du kan ringa oss mellan klockan 08.30 och 09.30,
måndagar till fredagar.