Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Vintermata småfåglarna med eftertanke

Nu är vintern här och vi vill självklart gärna ta hand om bland annat våra övervintrade småfåglar. När du, om du vill, matar fåglarna behöver du ordna matningen på fågelbord eller hängande matare. Detta för att hindra stora fåglar, möss, råttor och andra skadedjur från att komma åt maten.

Att mata direkt på marken eller lägga ut bröd och andra matrester är inte lämpligt eftersom det kan locka till sig oönskade råttor, möss och andra skadedjur.

Fastighetsägaransvar
Det är du som fastighetsägare som har det yttersta ansvaret för att fågelmatningen inte orsakar olägenhet och störningar i omgivningen.

Alla nyheter - Boende & miljö