Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Underhållsplan för kommunens vägar

Kommunen ska utarbeta en långsiktig underhållsplan för beläggningsarbetet på kommunens vägar. Under nästa vecka påbörjar vi därför en inventering av vägarna. Inventeringen kommer att ta cirka tre veckor.

Vi kommer att besiktiga vägnätet i samtliga tätorter inom kommunen, även gång- och cykelvägar. Till vår hjälp har vi en konsult med lång erfarenhet inom området som kommer att göra statusbedömningar och ge förslag på åtgärder. Det kan vara lagningar av potthål och liknande eller helt ny beläggning på vissa gator och vägavsnitt. Konsulten kommer att ses åka runt i bilen på bilden ovan.

Vi gör inventeringen för att planera inför beläggningsarbeten under 2018, men också för de kommande 4-5 åren.

När underhållsplanen är klar kommer information om vilka vägar som kommer att åtgärdas finnas här.

Säsongen för beläggningsarbeten startar tidigast i april.

Vid frågor
Kontakta gatuingenjör Hanna Henriksson tel: 0550-880 00 (växeln)

 

Alla nyheter - Boende & miljö

 • fre, 2018-03-16

  Med start under nästa vecka (vecka 12) och fram till årsskiftet 2018/2019 kommer schaktnings- och grävarbeten utföras på Västra Klintvägen och del av Almvägen. Kristinehamns komun VA-avdelningen fortsätter projektet med att byta ut de gamla ledningarna i gatan till nya vatten- avlopps- och dagvattenledningar. Under början av projketet stängs korsningen Sandtorpsvägen - Västra Klintvägen av helt för biltrafik.

  Bygg trafik kommer under projektets gång att köra Sandtorpsvägen - Mossvägen -Erikshöjdsvägen - Almvägen.

  Vid frågor kontakta Kund- Marknad VA Jeanette Olsson på telefon 0550-881 09.

 • ons, 2018-03-14

  Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen får in allt fler klagomål gällande störande fåglar under vår- och sommarsäsongen.

 • tis, 2018-03-06

  Varje vår deltar Kristinehamn i Håll Sverige Rents aktion mot nedskräpning. Runt om i landet plockar förskolor, skolor, föreningar, företag och privatpersoner skräp - både för att göra sin närmiljö lite finare och för att visa att nedskräpning inte är okej. Sista anmälningsdag i år är den 1 april. 

 • fre, 2018-03-02

  Under vinter- och vårtider är det inte ovanligt att katter får salmonella, ofta på grund av att de får i sig döda och sjuka småfåglar vid fågelborden.

 • tors, 2017-12-21