Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Trafikantveckan - här är de rätta svaren

Under Trafikantveckan hade vi en tävling om trafiksäkerhet. Nu har vi rättat svaren som kommit in och kontaktat vinnarna via mejl och telefon. Tack till alla som medverkat i tävlingen, och stort grattis till vinnarna! 

Här är frågorna och de rätta svaren:

 

Fråga 1. Upp till vilken ålder måste man enligt lag använda cykelhjälm?

1. upp till 12 år

2. upp till 15 år

3. upp till 18 år

 

Fråga 2. Vilken maxhastighet gäller för cyklister 

på gågata eller inom gångfartsområde?

1. gångfart

2. max 30 km/h

3. finns ingen

 

Fråga 3. Vad gäller om man cyklar över på ett 

övergångsställe, vem har företräde?

1. Bilisten 

2. Cyklisten

3. Gående

 

Fråga 4. På vilken sida av gatan ska du cykla på?

1.  Vänster

2. Höger

3. Spelar ingen roll

 

Fråga 5. Ska du som cyklist följa gällande 

hastighetsbegränsningar?

1. Nej

2. Ja

3. Ja, men gäller ej vid omkörningar

 

Fråga 6. Vad innebär väjningsplikt?

1. Måste stanna helt

2. Räcker att bara sakta ner farten

3. Sakta ner och fortsätta om det är utan 

fara eller hinder

 

Fråga 7. Vilken utrustning ska en cykel ha enligt lag?

1. Ringklocka och broms

2. Broms och fram/bakljus

3. Reflexer och broms

 

Fråga 8. Om du leder cykeln, vilka regler gäller då?

1. Samma som för gående

2. Samma som när du cyklar

3. Det beror på trafiksituationen

 

Fråga 9. Får man cykla på trottoar eller gångbana?

1. Nej

2. Ja

3. Endast tillåtet för barn upp till 8 år.

 

Fråga 10. Hur mycket kostar det i böter om du inte respekterar

Väjningsplikt?

1. 500 kr

2. 800 kr

3. 1000 kr

 

 

 

 

 

Alla nyheter - Boende & miljö

  • tis, 2017-10-03

    Tekniska nämnden har tagit fram ett förslag till ny renhållningsordning för Kristinehamns kommun och nu ska den ut på remiss. Den nya renhållningsordningen planeras att gälla fram till 2021.

  • tis, 2017-10-03

    Vi påbörjar idag vårt arbete med byte av vatten- avloppsledningar samt kompletterar med en dagvattenledning på del av kompanigatan, samt sträckan Jägaregatan till Garneijbacken.

  • mån, 2017-09-04

    Just nu pågår arbete med nedtagning av träd och röjning på kommunens mark.