Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Renhållningsordning & renhållningsanvisningar

vision 100 procent kretsloppFör att avfallshanteringen i Kristinehamns kommun ska fungera så bra som möjligt, finns såväl en renhållningsordning som renhållningsanvisningar.

Renhållningsordningen

beskriver hur avfallet i kommunen ska hanteras de närmaste åren och på längre sikt.

Renhållningsordningen består av avfallsplan och föreskrifter. Planen beskriver hur kommunen vill arbeta med avfall på lång sikt, medan föreskrifterna anger till exempel hur ofta soporna ska hämtas, hur hushållsavfall ska emballeras och annat som är abonnentens skyldighet att veta.

Renhållningsanvisningarna

beskriver bland annat hur insamlingsplatser och liknande ska se ut, ger information om hur renhållningsverksamheten bedrivs i kommunen och kan även fungera som underlag för de som planerar och bygger exempelvis bostäder, lokaler och infrastruktur.

Avfallsplanen är framtagen i kommunsamarbetsnätverket "Östra Värmland". Här ingår förutom Kristinehamn, Storfors, Filipstad, Degerfors, Karlskoga, Gullspång och Mariestad. Vår gemensamma vision för avfallshanteringen i Östra Värmland är "100 procent kretslopp 0 procent restprodukt". Här kan du läsa mer om visionen Länken öppnas i nytt fönster.

Renhållningsordning för Kristinehamns kommun  

Avfallsplan

Avfallsplan för Kristinehamns kommun

Bilaga 1, avfallsplan: Nulägesbeskrivning

Bilaga 2, avfallsplan: Förpackningar & tidningar

Bilaga 3, avfallsplan: Anläggningar

Bilaga 4, avfallsplan: Nedlagda deponier

Bilaga 5, avfallsplan: Sammanställning till länsstyrelsen

Bilaga 6, avfallsplan: Uppföljning av tidigare mål

Bilaga 7 avfallsplan: Styrmedel

Bilaga 8, avfallsplan: Samhällets mål & krav

Bilaga 9, avfallsplan: Prognoser för framtida avfallsmängder

Bilaga 10, avfallsplan: Revision

Bilaga 10, avfallsplan: Underlag, bedömning

Bilaga 11, avfallsplan: Miljöbedömning

Bilaga 12, avfallsplan: Sammanställning av samrådsyttranden

Bilaga 13, avfallsplan: Kostnadsuppskattning

Bilaga 14, avfallsplan: Sammanställning av utställningsyttranden

Renhållningsföreskrifter

Renhållningsföreskrifterna är kommunala lagar som styr hanteringen av, i första hand, hushållsavfall, men även liknande avfall från verksamheter.

Renhållningsföreskrifter för Kristinehamns kommun
 
Renhållningstaxa 2013-06-01 till och med 2017-12-31

Renhållningstaxa 2018-01-01

Tekniska nämndens renhållningsanvisningar (TNRA)

Kommunfullmäktige i Kristinehamn beslutade i december 2009 om nya renhållningsföreskrifter och gav tekniska nämnden i uppdrag att ge ut anvisningar till föreskrifterna.

Renhållningsanvisningarna beskriver bland annat hur insamlingsplatser och liknande ska se ut, ger information om hur renhållningsverksamheten bedrivs i kommunen och kan även fungera som underlag för de som planerar och bygger exempelvis bostäder, lokaler och infrastruktur.

Tekniska nämnden faställde TNRA 2010-09-21 .

TNRA 2010-10-01

Bilaga 1, TNRA: Kontaktinformation

Bilaga 2, TNRA: Definitioner & ordförklaringar

Bilaga 3, TNRA: Producentansvar

Bilaga 4, TNRA: Återvinningsstationer

Bilaga 5, TNRA: Sorteringsguide

Bilaga 6, TNRA: Råd om källsortering av farligt avfall

Bilaga 7, TNRA: Råd vid hemkompostering

Bilaga 8, TNRA: Eget omhändertagande av slam & urin

Bilaga 9, TNRA: Råd vid latrinkompostering

Bilaga 10, TNRA: utsortering matavfall