Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Strandmossens avfallsanläggning

Strandmossen 

Strandmossen är kommunens avfallsanläggning

  

Strandmossen ligger ca 2 kilometer norr om Kristinehamn. Adress: Strandmossen 1, 68194 Kristinehamn kartan öppnas i nytt fönster.

På Strandmossens avfallsanläggning finns två bemannade återvinningscentraler. En för hushåll och en för småföretagare och verksamheter. Läs mer under länkarna i vänstermenyn.

Farligt avfall och elektronikavfall mellanlagras före vidaretransport till slutligt omhändertagande.

Det avfall som inte kan återanvändas, materialåtervinnas, energiutvinnas eller behandlas biologiskt, sorteras och transporteras till godkänd deponi.

Verksamheten på Strandmossen är tillståndspliktig enligt miljöbalken. Gällande tillstånd medger i dagsläget inte deponering av restavfall.

Hushållsavfall skall hämtas vid fastigheten och får därför inte lämnas på anläggningen.

Vägning

Allt inkommande avfall från småföretagare och verksamheter skall registreras via fordonsvåg och i förekommande fall karakteriseras, innehållsdeklareras. Blankett finns under länken till höger.