Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Slambrunnar & latrinhämtning

Slam

Har du en avloppsanläggning är det obligatoriskt med slamhämtning. Detta för att dels förhindra läckage av näringsämnen ut till miljön, men även för att skydda din anläggning så att den fungerar i många år framöver.

Slamtömning sker efter zonindelningen

  • Kvartal 1 Rudskoga

  • Kvartal 2 Visnum

  • Kvartal 3 Varnum

  • Kvartal 4 Ölme

aktuellt område annonseras i Nya Kristinehamnsposten före kvartalsbyte. Önskas mer exakt information när tömningen sker hänvisas till tömningsentreprenören LBC på tel 0550-387 32.

Slam från enskilda slamavskiljare

Hämtning 1 gång varje år från fast boende.

Slam från fritidshus

Hämtning 1 gång vartannat år. 

Slutna tankar

Hämtas efter budning dock ska detta ske minst en gång per år om inte dispens finns. Extra hämtningar kan beställas direkt från entreprenören, LBC, telefon 0550-387 32 eller hos renhållningsavdelningen. I regel dröjer det 3 – 5 dagar innan hämtningen utförs efter budning. Vid stopp eller andra akuta situationer kan hämtningen ske snabbare.

Latrin

Latrin från torrtoaletter hämtas inom hela kommunen.
Latrin hämtas tre gånger under perioden maj till september. Hämtning övrigt tid medges mot en högre avgift. Hämtning beställs hos renhållningsavdelningen.

Det finns också möjlighet att ansöka om tillstånd för latrinkompostering. Kontakta kommunens miljöinspektörer för mer information.