Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Skräpplockardagar i Kristinehamn

Vecka 17 är det dags för Skräpplockardagarna, ett initiativ från stiftelsen Håll Sverige Rent och Sveriges största manifestation mot nedskräpningen. Redan nu har förskolor och skolor i Kristinehamn anmält sig, se till att ni också är med!

 

Alla är välkomna att delta i Skräpplockardagarna,vuxna som barn! Läs mer om kampanjen och anmäl er på www.skrapplockardagarna.se, där får även skolor och förskolor inspiration och tips på hur de kan arbeta pedagogiskt med Skräpplockardagarna.

Skräpplockning är inte i första hand tänkt att vara en städinsats, utan ett pedagogiskt arbete. Det är lättare att utveckla en ansvarskänsla för den globala miljön om man förstår hur man påverkar den egna närmiljön.

Material
Vi stöttar våra skräpplockare med material från Håll Sverige Rent. Materialet består av gula sopsäckar, mindre skräppåsar samt engångstatueringar för de minsta barnen och finns tillgängligt för avhämtning från och med vecka 15. De som vill ta del av materialet kontaktar Renhållningen på tel 88135 alt 88136.

Obs! Anmäl er senast den 1:a april för att få material!

Insamling av skräp
Allt insamlat skräp samlas i säckar som är förslutna och ställs på avtalade platser som fås i samråd med Renhållningen.

Var med i kampen mot nedskräpningen - anmäl dig och din klass/förskola!

Alla nyheter - Boende & miljö

 • mån, 2016-04-25

  Tisdag 26/4 kommer vi påbörja arbetet med att byta av vatten-, avlopp och dagvattenledning på Korsvägen mellan Värngatan och Patrullvägen. Under arbetets gång kan vattentillförseln och även framkomligheten vara begränsad. Arbetet beräknas vara klart cirka i mitten av nästa vecka.

  Vid frågor vänligen kontakta Kund- Marknad på telefon 0550-881 09.

 • fre, 2016-04-22

  Nu kan du som bilist med en smartphone köpa parkeringskort i Kristinehamn via appen e-PARK. Appen kan även användas för köp av enstaka parkeringsbiljett.

 • mån, 2016-04-18

  För att ytterligare minska den mängd osorterat avfall som idag hamnar på deponi och istället kunna utnyttja avfallet som en resurs, införs nu ytterligare sorteringsmöjligheter vid kommunens återvinningscentraler.

 • fre, 2016-04-15
 • tors, 2016-04-14

  I tjänsten ingår ett 370 liters grönt plastkärl med hjul och tömning varannan vecka från maj till oktober. I kärlet läggs trädgårdsavfall såsom gräsklipp, löv, mindre grenar och växter.

 • tors, 2016-04-14

  Arbetet med en ny gång- och cykelväg utmed Östra Staketgatan kommer att påbörjas inom kort. Detta är ett led i arbetet med att säkerställa och trygga skolvägen till Södermalmsskolan.

 • tors, 2016-04-07

  I och med att djurens barnkammare nu står för dörren, håller vi på att avsluta säsongens röjnings- och gallringsarbete i kommunens naturområden. Arbetet kommer sedan att återupptas i september.

 • tis, 2016-03-08

  Kungsgatan mellan Norra Torget och Norra Staketgatan kommer att vara avstängd för fordonstrafik, på grund av ombyggnad, från och med den 14 mars till och med den 23 maj 2016.

 • tis, 2015-12-01

  På grund av att gatu- och VA-avdelningen byter från SOS Alarm till Bergslagens Räddningstjänst avseende felanmälningar i utemiljön utanför kontorstid, kommer telefonnumret att ändras.

 • tis, 2015-11-24

  Söndag den 29 november får allmänheten chansen att tycka till om hur Kristinehamns framtida torgmiljö ska se ut.