Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Senaste nytt om snöröjningen

Här kan du följa vårt arbete med snöröjning och halkbekämpning under hela vintern. Informationen uppdateras av oss som jobbar med snöröjningen.

2017-11-22
Idag halkbekämpar vi bussleder, backar och infarter först och främst.  

2017-11-20
Klockan 5 i morse startade vi upp med halkbekämpning av gång-, cykelbanor och trappor. Vi kommer även att halkbekämpa gatorna, ytterområdena nu på morgonen.

2017-11-15
Idag halkbekämpar vi infarter, ringleden och backar med salt. Vi kommer även att se över gång- och cykelvägar med grus.

2017-11-14
Det har varit halt på flera platser i kommunen idag och vi kommer att halkbekämpa gång- och cykelbanorna nu i eftermiddag. Tidigare under dagen har vi saltat infarterna och ringlederna.

För att underlätta halkbekämpningen för dig som fastighetsägare lägger kommunen vintertid upp sandhögar som du kan hämta gratis på följande platser:

• Centrala Kristinehamn: öster om Brandkårsvägen, mitt emot Granngården
• Björneborg: norr om korsningen Stationsvägen och Vassgårdavägen
• Bäckhammar: korsningen mellan Tallbacksgatan och Älgmyrevägen
• Nybble: obebyggd tomt, Roverudsvägen 8
• Ölme: gamla stationsplan
• Skottlanda: miljöstationen