Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Senaste nytt om snöröjningen

Här kan du följa vårt arbete med snöröjning och halkbekämpning under hela vintern. Informationen uppdateras av oss som jobbar med snöröjningen.

2018-02-20
Halkbekämpningen är i full gång och vi grusar gator och gång- och cykelvägar. Du kan läsa mer om hur vi jobbar under Snöröjning och halkbekämpning

2018-02-19
Full styrka är ute och plogar. Vi prioriterar gång- och cykelvägar, infarter, ringleden och busslinjer. Halkbekämpning pågår parallellt där det behövs. 

2018-02-09
Idag fortsätter arbetet med halkbekämpningen. Vi grusar i backar och saltar ringleden. I centrum plogar vi där det behövs. Gång- och cykelvägar ses också över idag. 

2018-02-08
Vi har varit ute sedan klockan 04 och jobbat. Björneborg och Bäckhammar har plogats och halkbäkämpas under dagen. I centrala Kristinehamn plogar vi främst i backar och sandar för att motverka halka. Infarter, ringleden och busslinjer halkbekämpas under dagen. 

2018-02-07
Vi plogar gång- och cykelvägar i centrala Kristinehamn samt ytterområdena Björneborg och Ölme. Vi plogar även ringleden, infarter och busslinjer. Halkbekämpning görs där det behövs. 

2018-01-31
Vi är i full gång med att grusa gator och gång- och cykelvägar. 

2018-01-30
Halkbekämpningen fortsätter och idag saltar vi ringleden och infarter. Vi grusar även lokala gator samt gång- och cykelvägar där det finns halka. 

2018-01-29
Idag jobbar vi med halkbekämpning och saltar för att få bort isfläckar. 

2018-01-24
Full styrka är ute och plogar bort snö och slask idag. Vi håller även på att sanda. 

2018-01-23
Vi fortsätter att forsla bort snö för att förbättra sikten i korsningar och dylikt. Även arbetet med halkbekämpning av gång- och cykelvägar fortsätter. 

2018-01-22
Vi jobbar med att halkbekämpa våra gator samt gång- och cykelvägar. Vi tar även bort större snövallar som skymmer sikten vid korsningar. 

2018-01-19
Idag har vi tagit in en väghyvel som river is från gatorna. I samband med detta så halkbekämpar vi med grus. Vi jobbar även med att öppna upp i korsningar där det blivit snövallar efter plogningen. 

2018-01-18
Full styrka är ute och plogar idag. 

2018-01-17
Just nu jobbar full styrka med att ploga i kommunen. 

2018-01-16
Sedan i morse har vi prioriterat snöröjning på cykelvägar, busslinjer och infartsvägar. Som väderprognosen ser ut just nu verkar det som att det ska komma ännu mer snö ikväll, så vårt arbete fortsätter så länge snön faller. 

För att underlätta halkbekämpningen för dig som fastighetsägare lägger kommunen vintertid upp sandhögar som du kan hämta gratis på följande platser:

• Centrala Kristinehamn: öster om Brandkårsvägen, mitt emot Granngården
• Björneborg: norr om korsningen Stationsvägen och Vassgårdavägen
• Bäckhammar: korsningen mellan Tallbacksgatan och Älgmyrevägen
• Nybble: obebyggd tomt, Roverudsvägen 8
• Ölme: gamla stationsplan
• Skottlanda: miljöstationen