Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Samråd miljödom gång- och cykelbro över Varnan

Kristinehamns kommun avser att söka miljödom för att kunna bygga en gång- och cykelbro över Varnan mellan Fisktorget och Svinvallen.

Byggnationen kommer att innebära att ansökan avser vattenverksamhet på fastigheten Bro 1:1, Kristinehamns kommun. Enligt miljöbalken 6 kap 1§ ska en miljökonsekvensbeskrivning ingå i denna ansökan. Innan ansökan om tillstånd görs ska, enligt 6 kap 4§ miljöbalken, samråd hållas.

Samrådet avser verksamhetens lokalisering, omfattning, utformning och miljöpåverkan samt miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och utformning.

Samråd kommer att ske från och med 24 november till och med 14 december 2017.

Underlagsmaterial finns att hämta och läsa här:

Samråd inför ansökan om miljödom

GC-Bro Kristinehamn A-PM Gestaltning

Miljökonsekvensbeskrivning (Utkast till MKB-dokument)

Eventuella samrådskommentarer skickas skriftligen till:

Kristinehamns kommun
Fastighetsavdelningen
Att: Jörgen Karlsson
Kungsgatan 30
681 84 Kristinehamn

Frågor kan ställas till:
Henric Ernstson, Henric Ernstson Konsult
telefon: 070 – 577 95 91
e-post: henric@ernstson.com

Alla nyheter - Boende & miljö

 • fre, 2018-03-16

  Med start under nästa vecka (vecka 12) och fram till årsskiftet 2018/2019 kommer schaktnings- och grävarbeten utföras på Västra Klintvägen och del av Almvägen. Kristinehamns komun VA-avdelningen fortsätter projektet med att byta ut de gamla ledningarna i gatan till nya vatten- avlopps- och dagvattenledningar. Under början av projketet stängs korsningen Sandtorpsvägen - Västra Klintvägen av helt för biltrafik.

  Bygg trafik kommer under projektets gång att köra Sandtorpsvägen - Mossvägen -Erikshöjdsvägen - Almvägen.

  Vid frågor kontakta Kund- Marknad VA Jeanette Olsson på telefon 0550-881 09.

 • ons, 2018-03-14

  Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen får in allt fler klagomål gällande störande fåglar under vår- och sommarsäsongen.

 • tis, 2018-03-06

  Varje vår deltar Kristinehamn i Håll Sverige Rents aktion mot nedskräpning. Runt om i landet plockar förskolor, skolor, föreningar, företag och privatpersoner skräp - både för att göra sin närmiljö lite finare och för att visa att nedskräpning inte är okej. Sista anmälningsdag i år är den 1 april. 

 • fre, 2018-03-02

  Under vinter- och vårtider är det inte ovanligt att katter får salmonella, ofta på grund av att de får i sig döda och sjuka småfåglar vid fågelborden.

 • tors, 2017-12-21