Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Samråd miljödom gång- och cykelbro över Varnan

Kristinehamns kommun avser att söka miljödom för att kunna bygga en gång- och cykelbro över Varnan mellan Fisktorget och Svinvallen.

Byggnationen kommer att innebära att ansökan avser vattenverksamhet på fastigheten Bro 1:1, Kristinehamns kommun. Enligt miljöbalken 6 kap 1§ ska en miljökonsekvensbeskrivning ingå i denna ansökan. Innan ansökan om tillstånd görs ska, enligt 6 kap 4§ miljöbalken, samråd hållas.

Samrådet avser verksamhetens lokalisering, omfattning, utformning och miljöpåverkan samt miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och utformning.

Samråd kommer att ske från och med 24 november till och med 14 december 2017.

Underlagsmaterial finns att hämta och läsa här:

Samråd inför ansökan om miljödom

GC-Bro Kristinehamn A-PM Gestaltning

Miljökonsekvensbeskrivning (Utkast till MKB-dokument)

Eventuella samrådskommentarer skickas skriftligen till:

Kristinehamns kommun
Fastighetsavdelningen
Att: Jörgen Karlsson
Kungsgatan 30
681 84 Kristinehamn

Frågor kan ställas till:
Henric Ernstson, Henric Ernstson Konsult
telefon: 070 – 577 95 91
e-post: henric@ernstson.com

Alla nyheter - Boende & miljö

  • ons, 2017-12-13

    Planeringsavdelningen har tagit fram ett förslag till ny översiktsplan som nu är färdigt för att samrådas. Var med och tyck till och lämna dina synpunkter!

  • mån, 2017-12-04

    25 mils räckvidd på tio minuter - Det är vad den nya generationens laddare kan leverera under goda förhållanden. Den sista november togs det första skoptaget för Sveriges första ultrasnabba laddstation. Det är McDonald’s och Fortum Charge & Drive som i Kristinehamn bygger Sveriges första ultrasnabba laddstation med en maxeffekt på 350 kW.

  • mån, 2017-09-04

    Just nu pågår arbete med nedtagning av träd och röjning på kommunens mark.