Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Projekt Matsvinn!

Projektet är ett försök att minska det onödiga utnyttjandet av resurser för att producera mat som sedan slängs. Projektet är en led i kommunens arbete utifrån gällande avfallsplan och målet att ”Kommunen ska vara ett föredöme”.

 

Vår vision är att alla vet hur deras egna handlingar påverkar matsvinnet i samhället och att skolorna i Kristinehamn är ett föredöme för hur frågan hanteras!

Fakta om matsvinnet i Sverige och Kristinehamn

 • Idag slänger storkök och restauranger i Sverige omkring 20 % av de inköpta matvarorna. I Sverige lagas cirka 3 miljoner portioner om dagen.Det innebär att ca 600 000 portioner hamnar i soporna efter att de tillagats. Omräknat till Kristinehamn under ett år innebär det att av nästan 1 miljon portioner som tillagas matar vi sophinken med nästan 200 000 portioner varje år!

 • Under hösten 2011 mättes tallriksskrapet och det visade att i de tre matsalar­na Stenstalid, Södermalm och Djurgården, där högstadieelever äter, kastas ca 31 kg
  mat per dag. Det motsvarar ca 2,8 ton (= en elefant!) per
  termin (räknat på 90 dagar) bara på tre matsalar!

   

 Hur ska vi jobba med matsvinns-problematiken?

 • Delaktighet mellan flera avdelningar och grupper inom kommunen! Från kostavdelningen, till renhållningsavdelningen och miljöskyddsenheten och till skolledare, rektorer och framförallt involvera eleverna!
   

 • Goda analyser behövs!  Några tydliga områden, som kan konstateras medföra matsvinn, är mängden tillagad mat i köken, att de som äter ofta tar mer än de kan äta upp samt hanteringen vid serveringen och hanteringen av rester. Med kedjan menar vi då allt från den rena hanteringen av mat (beställningar, leveranser, förvaring, tillagning mm) till informationsflödet (info om planerad frånvaro, avbeställningar mm), återrapportering av resultat till konsekvens­analyser och genomföran­de av åtgärder.
   

 •  Delad kunskap! Under hösten 2011 fördes diskussioner med elever ur årskurs 9 vid en av Kristine­hamns högstadieskolor. Vi har fått några ingångar till varför mat slängs, bland annat om matens konsistens och innehåll men också information om trängsel och tidsbrist vissa gånger vid luncherna.

   

 

Tävling!

Inom ramen av projektet utlyses det en tävling som syftar till att minska på matsvinnet i skolorna.

Tävlingen riktar sig till högstadieskolorna och startar vecka 8. Det som slängs i form av tallriksskrap kommer att vägas och jämföras med den vägning som skedde i höstas. Under tävlingens gång finns delmål på 10 %, 13 % och 15 % minskning. När respektive skola nått detta kommer en belöning, efterrätt, att serveras. Varje fredag sammanställs veckan och resultatet presenteras måndag nästkommande vecka. Fredag vecka 17 är det slutvägning och vinnare koras. Vecka 18 delas priset ut och detta är i form av en extra ”önskevecka” för eleverna i aktuell matsal. 

Vi som jobbar i projektgruppen är:

Therese Alstad, Miljö-o hälsoskyddsinspektör, Projektledare
therese.alstad@kristinehamn.se
0550-858 42

Görel Jernberg, Kostchef
gorel.jernberg@kristinehamn.se
0550-882 61

Jan Mattsson, Avfallsstrateg
jan.mattsson@kristinehamn.se
0550-881 10

 

Alla nyheter - Boende & miljö

 • ons, 2017-12-13

  Planeringsavdelningen har tagit fram ett förslag till ny översiktsplan som nu är färdigt för att samrådas. Var med och tyck till och lämna dina synpunkter!

 • mån, 2017-12-04

  25 mils räckvidd på tio minuter - Det är vad den nya generationens laddare kan leverera under goda förhållanden. Den sista november togs det första skoptaget för Sveriges första ultrasnabba laddstation. Det är McDonald’s och Fortum Charge & Drive som i Kristinehamn bygger Sveriges första ultrasnabba laddstation med en maxeffekt på 350 kW.

 • fre, 2017-11-17

  Kommunen ska utarbeta en långsiktig underhållsplan för beläggningsarbetet på kommunens vägar. Under nästa vecka påbörjar vi därför en inventering av vägarna. Inventeringen kommer att ta cirka tre veckor.

 • mån, 2017-09-04

  Just nu pågår arbete med nedtagning av träd och röjning på kommunens mark.