Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Översiktsplan 2004

Den gällande översiktsplanen för Kristinehamns kommun arbetades fram mellan 1998 och 2006 och antogs av kommunfullmäktige 2006-06-20. Planen är uppdelad i två delar; en faktadel som sammanfattar kunskapsläget över dagens Kristinehamn samt, samt en orienterings- och beslutsdel som har ett mer framåtblickande perspektiv.