Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Nya avfallstaxor efter nyår

Från och med 1 januari 2018 justerar vi hämtavgifter och tilläggsavgifter. Grundavgifterna ändras inte.

För en villa med normalabonnemang förändras årsavgiften från 2906 kr till 3028 kr, en höjning med ca 4 %.

 

Här hittar du den nya avfallstaxan.

Alla nyheter - Boende & miljö