Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll
Illustration: Mattias Käll

Så formas det framtida Kristinehamn

En samrådsversion av den nya kommunomfattande översiktsplanen är nu framtagen!

Läs mer under fliken "Ny översiktsplan" som finns att välja i vänstermenyn. Mer info kring den tidiga processen finns under fliken "Tyck om Kristinehamn". Tidigare framtagna översiktsplanedokument finns också här bland flikarna.

En process för att ta fram en översiktsplan påminner om processen för att ta fram detaljplan och är också lagstyrt genom plan- och bygglagen.

Välkommen att kontakta oss vid frågor och funderingar!