Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll
Illustration: Mattias Käll

Så formas det framtida Kristinehamn

En samrådsversion av den nya kommunomfattande översiktsplanen är nu framtagen!

Läs mer under fliken "Ny översiktsplan" som finns att välja i vänstermenyn. Mer info kring den tidiga processen finns under fliken "Tyck om Kristinehamn". Tidigare framtagna översiktsplanedokument finns också här bland flikarna.

Välkommen att kontakta oss vid frågor och funderingar!