Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Ny översiktsplan

Kristinehamns kommun har upprättat ett förslag till ny översiktsplan som nu är för samråd. Översiktsplanen är vägledande för efterkommande planering, exempelvis för detaljplaner. Översiktsplanen är kommunomfattande och berör därmed alla som bor och verkar i Kristinehamns kommun.

När en översiktsplan upprättas ska kommunen bereda olika intressenter tillfälle till samråd enligt plan- och bygglagen. Samråd sker fr.o.m. 13 december 2017 t.o.m. 28 februari 2018.

Planhandlingar:

Översiktsplan (inklusive kartor)

Miljökonsekvensbeskrivning

Kartor:

(Markanvändningskartor från kapitel 3 i översiktsplanen som ska läsas tillsammans med den)

Kristinehamns tätort

Ölme tätort

Björneborg tätort

Bäckhammar tätort

Nybble

 

LIS översikt

Vindkraft

 

Under samrådsperioden finns samtliga samrådshandlingar som hör till planförslaget även utställda på:
- Planeringsavdelningen, kommunhuset
- Tidningsrummet, Kristinehamns bibliotek

Under januari och februari har du möjlighet att se och höra kommunens tankar kring framtida markanvändning och ge dina synpunkter på detta! Det kommer att finnas flera tillfällen att träffa oss och få mer information om förslaget.

9/1 Björneborg, Folkets Hus
11/1 Bäckhammar, Folkets Hus
16/1 Bergsjö bygdegård
25/1 Rudskoga, bygdegård
30/1 Ölme, Kyrkans församlinghem
1/2 Bygdegården i Kärr

7/2 Mastmagasinet i Kristinehamn (föranmälan till plan@kristinehamn.se eller 0550-88004)

Alla möten startar klockan 18.30. Varmt välkommen! Vi bjuder på fika.

Har ni synpunkter på planförslaget kan dessa skickas skriftligen till:


Kommunledningsförvaltningen
1. Planeringsavdelningen
681 84 Kristinehamn
Märk kuvertet Översiktsplan.

Alternativt till: plan@kristinehamn.se

Synpunkter skall vara kommunen skriftligen tillhanda senast 2018-02-28.