Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Miljö & hållbar utveckling

I Kristinehamn har vi en plan för en långsiktigt hållbar utveckling (PLHU) för att våra barn och barnbarn ska få växa upp i en värld med en bättre miljö.

Planen, som kommunstyrelsen beslutade om våren 2008, innehåller strategier och underlag för att vi ska kunna åstadkomma en hållbar utveckling i Kristinehamns kommun. Planen är en grund för det fortsatta arbetet med hållbar utveckling – alltifrån regionalt och lokalt miljömålsarbete till beslutsunderlag för samhällsplaneringen och framtagande av delmål samt konkreta åtgärder för de olika verksamheterna.

Du kan läsa mer om det fortsatta arbetet i rapporten för miljömålsstrategi där underlaget till beslutet finns. Det finns också mer information i miljöredovisningarna.

Planen för en långsiktigt hållbar utveckling (PLHU)

Klicka här för att läsa plan för hållbar utveckling

Klicka här för att läsa bilaga 1 till PLHU

 

Miljöredovisningar

Miljöredovisningarna innehåller bland annat nyckeltal för mål inom områdena energi och klimat, luftkvalitet, ekologiska livsmedel, pappersförbrukning, avfall, övergödning, grönområden och millennieprojektet vilket också omfattar kommunens arbete med rättvis handel. Miljöredovisningar finns fr.o.m. 2008 års bokslut.

Här hittar du de senaste årens miljöredovisningar:

2013
2012
2011
2010
2009
2008