Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Matavfallsinsamlingen en succé

Det har varit en succéartad start för insamlingen av matavfall i Kristinehamns kommun. Abonnenterna i försöksområdet Djurgården-Fältet sorterar i snitt ut 4,2 kilo matrester varje vecka.

 

I november 2012 började Kristinehamns kommun utsortering av matavfall i försöksområdet Djurgården-Fältet. Efter att ha sammanställt erfarenheterna från de första tre månaderna som gått av försöket kan vi konstatera att abonnenterna och kommunen tillsammans lyckats jättebra.

- Vi har haft positiva abonnenter och starten har gått mycket smidigt tack vare detta. Insamlingsmängderna har också varit bra. Varje hushåll sorterar ut lika mycket som en full matkasse varje vecka och kastar det i det bruna matavfallskärlet, säger Jan Mattsson, projektledare.

Samtidigt kan det noteras en minskning av den totala mängden sopor som körs iväg med sopbil från försöksområdet. Mängden sopor som hämtas i försöksområdet har minskat med 3,5 ton per månad.

- Minskningen beror troligen på att invånarna blivit ännu bättre på att sortera ut förpackningar och tidningar och lämnar dem till en återvinningsstation eller till återvinningscentralen, säger Jan Mattsson.

Utsorteringen av matavfall i siffror

 • 79 % av villahushållen i försöksområdet har utsortering av matavfall.

 • Varje hushåll som deltar i projektet sorterar ut 4,2 kg matrester/vecka – lika mycket som en full matkasse.

 • Mängden sopor som hämtas i försöksområdet har sedan starten i november minskat med 3,5 ton per månad. Det motsvarar nästan ett sopbilslass varje månad.

 • Av det avfall som körs iväg är 37 % utsorterat matavfall och 63 % brännbart. Detta kan jämföras med en plockanalys som gjordes av soporna 2009, då det visade sig finnas ca 45 % matavfall i de då blandade soporna. Att det nu är 37 % matavfall som sorteras ut, innebär att vi bara har 8 %-enheter kvar till en fullständig utsortering av matavfall.

 

Alla nyheter - Boende & miljö

 • ons, 2014-07-09

  Riksdagen har beslutat om fyra nya bygglovsbefriade åtgärder från och med 2 juli. Till skillnad från den gamla friggeboden behöver de flesta av dessa åtgärder anmälas till kommunen.

 • mån, 2014-06-30

  Kom ihåg att klippa din häck och övriga växter intill gator och gångbanor

 • tis, 2014-06-17

  Fåglar har börjat sätta bo och ungarna ska snart kläckas. Många kontaktar oss på miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen när de störs av fåglar och undrar hur man kan lösa problemet. Vi lägger därför ut information som kan vara till nytta för dig som störs eller är fastighetsägare.

 • fre, 2014-06-13

  Tillsammans med elever från klass 5 Djurgårdsskolan invigde tekniska nämndens ordförande Krister Nyström och vice ordförande Mats Hahne i veckan de nya gång- och cykelvägarna längs Tranvägen och Beckasinvägen.

 • tis, 2014-06-10

  Villaägare inom tätorten i Kristinehamn erbjuds möjlighet att få sitt trädgårdsavfall hämtat direkt vid sin tomt.

 • ons, 2014-05-21

  Arbetet med utbyggnad av vatten och avlopp är nu i full gång på Rönneberg och bakom Picassouddens café och kommer att pågå fram till semestern vecka 28.