Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Matavfallsinsamlingen en succé

Det har varit en succéartad start för insamlingen av matavfall i Kristinehamns kommun. Abonnenterna i försöksområdet Djurgården-Fältet sorterar i snitt ut 4,2 kilo matrester varje vecka.

 

I november 2012 började Kristinehamns kommun utsortering av matavfall i försöksområdet Djurgården-Fältet. Efter att ha sammanställt erfarenheterna från de första tre månaderna som gått av försöket kan vi konstatera att abonnenterna och kommunen tillsammans lyckats jättebra.

- Vi har haft positiva abonnenter och starten har gått mycket smidigt tack vare detta. Insamlingsmängderna har också varit bra. Varje hushåll sorterar ut lika mycket som en full matkasse varje vecka och kastar det i det bruna matavfallskärlet, säger Jan Mattsson, projektledare.

Samtidigt kan det noteras en minskning av den totala mängden sopor som körs iväg med sopbil från försöksområdet. Mängden sopor som hämtas i försöksområdet har minskat med 3,5 ton per månad.

- Minskningen beror troligen på att invånarna blivit ännu bättre på att sortera ut förpackningar och tidningar och lämnar dem till en återvinningsstation eller till återvinningscentralen, säger Jan Mattsson.

Utsorteringen av matavfall i siffror

 • 79 % av villahushållen i försöksområdet har utsortering av matavfall.

 • Varje hushåll som deltar i projektet sorterar ut 4,2 kg matrester/vecka – lika mycket som en full matkasse.

 • Mängden sopor som hämtas i försöksområdet har sedan starten i november minskat med 3,5 ton per månad. Det motsvarar nästan ett sopbilslass varje månad.

 • Av det avfall som körs iväg är 37 % utsorterat matavfall och 63 % brännbart. Detta kan jämföras med en plockanalys som gjordes av soporna 2009, då det visade sig finnas ca 45 % matavfall i de då blandade soporna. Att det nu är 37 % matavfall som sorteras ut, innebär att vi bara har 8 %-enheter kvar till en fullständig utsortering av matavfall.

 

Alla nyheter - Boende & miljö

 • tors, 2016-02-04

  Vi får in många frågor angående felanmälan av gatubelysningen i Kristinehamn. Det är Kristinehamns Energi som ansvarar för gatubelysningen och felanmälan kan göras via kommunens felanmälan eller direkt till Kristinehamns Energi.

 • mån, 2016-02-01

  Nu är det dags att söka bidrag för enskild utfart. Ansökan ska vara inkommen till tekniska förvaltningen senast den 28 februari 2016.

 • fre, 2016-01-29

  Med anledning av att Vålösundsvägen är avstängd för arbeten vid Skymningens badplats hänvisas bilister till Tranvägen. Vi vill uppmärksamma att det är 50 km/h som gäller på Tranvägen och högerregel.

 • mån, 2016-01-25

  Här kan du läsa om hur vi arbetar med snöröjning och halkbekämpning. Det finns även information om de senaste insatserna.

 • fre, 2016-01-22

  Från och med 1 januari 2016 krävs polistillstånd för trottoarpratare (reklamskylt) på offentlig plats.

 • mån, 2016-01-18

  Vålösundsvägen kommer att vara avstängd för arbeten vid Skymningens badplats under våren. Avspärrningarna sätts upp under måndagen den 18 januari. Vägen kommer sedan att vara avstängd för genomfartstrafik från och med 19 januari till och med sista april 2016.

 • tis, 2016-01-05

  Från och med 1 januari 2016 har kommunen en bygglovstaxa som är enklare att förstå. Den ger även snabbare service till dig som sökande då du idag kan få ett mer exakt pris i förväg, vilket du inte kunde tidigare.

 • fre, 2016-01-01

  Från och med idag byter Gatukontoret och VA-avdelningen nummer för felanmälningar i utemiljön efter kontorstid. Det nya numret för akuta fall är 0550-63 600 och hanteras av Bergslagens Räddningstjänst.

   

 • tors, 2015-12-10

  För att förbättra renhållningsarbetarnas arbetsmiljö har en broschyr tagits fram där man ber abonnenterna om hjälp.

 • tis, 2015-12-01

  Nu i kallare tider är det skönt att krypa upp i soffan och värma sig framför en värmande brasa. Men, det finns några viktiga bitar att tänka på vid vedeldning. Det gäller bland annat att elda rätt för att få den allra bästa effekten.