Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Matavfallsinsamlingen en succé

Det har varit en succéartad start för insamlingen av matavfall i Kristinehamns kommun. Abonnenterna i försöksområdet Djurgården-Fältet sorterar i snitt ut 4,2 kilo matrester varje vecka.

 

I november 2012 började Kristinehamns kommun utsortering av matavfall i försöksområdet Djurgården-Fältet. Efter att ha sammanställt erfarenheterna från de första tre månaderna som gått av försöket kan vi konstatera att abonnenterna och kommunen tillsammans lyckats jättebra.

- Vi har haft positiva abonnenter och starten har gått mycket smidigt tack vare detta. Insamlingsmängderna har också varit bra. Varje hushåll sorterar ut lika mycket som en full matkasse varje vecka och kastar det i det bruna matavfallskärlet, säger Jan Mattsson, projektledare.

Samtidigt kan det noteras en minskning av den totala mängden sopor som körs iväg med sopbil från försöksområdet. Mängden sopor som hämtas i försöksområdet har minskat med 3,5 ton per månad.

- Minskningen beror troligen på att invånarna blivit ännu bättre på att sortera ut förpackningar och tidningar och lämnar dem till en återvinningsstation eller till återvinningscentralen, säger Jan Mattsson.

Utsorteringen av matavfall i siffror

 • 79 % av villahushållen i försöksområdet har utsortering av matavfall.

 • Varje hushåll som deltar i projektet sorterar ut 4,2 kg matrester/vecka – lika mycket som en full matkasse.

 • Mängden sopor som hämtas i försöksområdet har sedan starten i november minskat med 3,5 ton per månad. Det motsvarar nästan ett sopbilslass varje månad.

 • Av det avfall som körs iväg är 37 % utsorterat matavfall och 63 % brännbart. Detta kan jämföras med en plockanalys som gjordes av soporna 2009, då det visade sig finnas ca 45 % matavfall i de då blandade soporna. Att det nu är 37 % matavfall som sorteras ut, innebär att vi bara har 8 %-enheter kvar till en fullständig utsortering av matavfall.

 

Alla nyheter - Boende & miljö

 • fre, 2014-10-24

  Snart är vintern här och det är dags för våra plogbilar och traktorer att ge sig ut på gatorna. På vissa privata tomter växer växtlighet ut i vägar och trottoarer vilket försvårar snöröjningen. Vi ber därför dig som fastighetsägare att hjälpa oss med framkomligheten i vinter.

 • ons, 2014-10-22

  Arbetet med ombyggnationen startar preliminärt den 27 oktober 2014 och håller på till och med den 13 december 2014. Under denna tid kommer framkomligheten att vara begränsad.

 • fre, 2014-10-17

  Måndagen den 20/10 påbörjas arbete med ombyggnation av korsningen Kungsgatan och Norra Staketgatan.

 • ons, 2014-10-15

  Nu är den nya vägtrumman på plats på Östra Ringvägen och efter helgen beräknas trafiken kunna släppas på igen, enligt gatuchefen Torgrim Dalseg.

 • tors, 2014-10-09

  Den senaste tiden har det talats mycket om PFAA, perfluorerade alkylsyror, ibland annat dricksvatten och fisk. PFAA är en grupp fluorerade organiska ämnen som bildar släta ytor som är vatten-, fett- och smutsavvisande.

  Tidigare användning av brandsläckningsskum (AFFF) är en av de viktigaste källorna till lokal PFAA-förorening av mark och vatten. Ämnena har även använts i produkter som impregneringsmedel, smörjmedel och färger.

 • tis, 2014-10-07

  Tekniska nämndens ordförande Krister Nyström och gatuchef Torgrim Dalseg har provkört kommunens första elbil. Tanken är att två laddstolpar ska sättas upp i centrala Kristinehamn.

 • ons, 2014-10-01

  Måndagen den 3 november kommer tekniska förvaltningen att forsla bort övergivna cyklar på kommunens mark i innerstaden och vid järnvägsstationen. Berörda föremål kommer att märkas under v. 43.