Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Matavfallsinsamlingen en succé

Det har varit en succéartad start för insamlingen av matavfall i Kristinehamns kommun. Abonnenterna i försöksområdet Djurgården-Fältet sorterar i snitt ut 4,2 kilo matrester varje vecka.

 

I november 2012 började Kristinehamns kommun utsortering av matavfall i försöksområdet Djurgården-Fältet. Efter att ha sammanställt erfarenheterna från de första tre månaderna som gått av försöket kan vi konstatera att abonnenterna och kommunen tillsammans lyckats jättebra.

- Vi har haft positiva abonnenter och starten har gått mycket smidigt tack vare detta. Insamlingsmängderna har också varit bra. Varje hushåll sorterar ut lika mycket som en full matkasse varje vecka och kastar det i det bruna matavfallskärlet, säger Jan Mattsson, projektledare.

Samtidigt kan det noteras en minskning av den totala mängden sopor som körs iväg med sopbil från försöksområdet. Mängden sopor som hämtas i försöksområdet har minskat med 3,5 ton per månad.

- Minskningen beror troligen på att invånarna blivit ännu bättre på att sortera ut förpackningar och tidningar och lämnar dem till en återvinningsstation eller till återvinningscentralen, säger Jan Mattsson.

Utsorteringen av matavfall i siffror

 • 79 % av villahushållen i försöksområdet har utsortering av matavfall.

 • Varje hushåll som deltar i projektet sorterar ut 4,2 kg matrester/vecka – lika mycket som en full matkasse.

 • Mängden sopor som hämtas i försöksområdet har sedan starten i november minskat med 3,5 ton per månad. Det motsvarar nästan ett sopbilslass varje månad.

 • Av det avfall som körs iväg är 37 % utsorterat matavfall och 63 % brännbart. Detta kan jämföras med en plockanalys som gjordes av soporna 2009, då det visade sig finnas ca 45 % matavfall i de då blandade soporna. Att det nu är 37 % matavfall som sorteras ut, innebär att vi bara har 8 %-enheter kvar till en fullständig utsortering av matavfall.

 

Alla nyheter - Boende & miljö

 • tis, 2015-12-01

  Nu i kallare tider är det skönt att krypa upp i soffan och värma sig framför en värmande brasa. Men, det finns några viktiga bitar att tänka på vid vedeldning. Det gäller bland annat att elda rätt för att få den allra bästa effekten.

 • tis, 2015-12-01

  På grund av att gatu- och VA-avdelningen byter från SOS Alarm till Bergslagens Räddningstjänst avseende felanmälningar i utemiljön utanför kontorstid, kommer telefonnumret att ändras.

 • mån, 2015-11-30

  För att allmänheten ska undvika parkeringsböter behövs ett förtydligande göras om vilka parkeringsregler som gäller i Kristinehamns kommun.

 • fre, 2015-11-27

  Nu kommer du som söker bygglov i Kristinehamns kommun få snabbare beslut i ditt ärende. Med fyra stycken byggnadsinspektörer, mot idag tre stycken, kommer de snabbare hinna med att bevilja byggloven inom den bestämda tio veckors period som gäller.

 • fre, 2015-11-27

  I början av december kommer förhoppningsvis bygget av bussdepån vid resecentrum att påbörjas och kommunen genomför nu ett antal förberedande åtgärder för detta.

 • tis, 2015-11-24

  Söndag den 29 november får allmänheten chansen att tycka till om hur Kristinehamns framtida torgmiljö ska se ut.

 • mån, 2015-11-23

  De gamla popplarna vid Kungsbron är i mycket dåligt skick och skulle ha tagits ner redan i fjol, men önskemål om att de skulle få en chans till gjorde att de blev stympade utan sin krona.

 • mån, 2015-11-23

  Nu är årets julgran på plats på Södra Torget och på skyltsöndagen är det dags att tända belysningen.

 • mån, 2015-11-02

  Under 2015 och 2016 kommer verksamheten vid kommunens materialupplag vid Bodalsvägen (Cabbyplan) att byggas ut och utvecklas.

 • mån, 2015-11-02

  Enligt beslut i tekniska nämnden avser Kristinehamns kommun att anlägga en bemannad återvinningscentral för de södra kommundelarna. Återvinningscentralen ska vara tillgänglig för hushåll och verksamheter.