Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Matavfallsinsamlingen en succé

Det har varit en succéartad start för insamlingen av matavfall i Kristinehamns kommun. Abonnenterna i försöksområdet Djurgården-Fältet sorterar i snitt ut 4,2 kilo matrester varje vecka.

 

I november 2012 började Kristinehamns kommun utsortering av matavfall i försöksområdet Djurgården-Fältet. Efter att ha sammanställt erfarenheterna från de första tre månaderna som gått av försöket kan vi konstatera att abonnenterna och kommunen tillsammans lyckats jättebra.

- Vi har haft positiva abonnenter och starten har gått mycket smidigt tack vare detta. Insamlingsmängderna har också varit bra. Varje hushåll sorterar ut lika mycket som en full matkasse varje vecka och kastar det i det bruna matavfallskärlet, säger Jan Mattsson, projektledare.

Samtidigt kan det noteras en minskning av den totala mängden sopor som körs iväg med sopbil från försöksområdet. Mängden sopor som hämtas i försöksområdet har minskat med 3,5 ton per månad.

- Minskningen beror troligen på att invånarna blivit ännu bättre på att sortera ut förpackningar och tidningar och lämnar dem till en återvinningsstation eller till återvinningscentralen, säger Jan Mattsson.

Utsorteringen av matavfall i siffror

 • 79 % av villahushållen i försöksområdet har utsortering av matavfall.

 • Varje hushåll som deltar i projektet sorterar ut 4,2 kg matrester/vecka – lika mycket som en full matkasse.

 • Mängden sopor som hämtas i försöksområdet har sedan starten i november minskat med 3,5 ton per månad. Det motsvarar nästan ett sopbilslass varje månad.

 • Av det avfall som körs iväg är 37 % utsorterat matavfall och 63 % brännbart. Detta kan jämföras med en plockanalys som gjordes av soporna 2009, då det visade sig finnas ca 45 % matavfall i de då blandade soporna. Att det nu är 37 % matavfall som sorteras ut, innebär att vi bara har 8 %-enheter kvar till en fullständig utsortering av matavfall.

 

Alla nyheter - Boende & miljö

 • tors, 2016-05-26

  Planerat arbete med vatten- avloppsledningar på Bärstigen. Med anledning av rörarbete kan det förekomma missfärgat vatten på Bärstigen, Kompanigatan, Vandringen och Jägaregatan. Om det är missfärgat låt vattnet rinna tills det blir helt klart igen. Missfärgat vatten är inte farligt, missfärgningen består av rostutfällningar. Arbetet är planerat att pågå hela dagen. Vid frågor kontakta Kund- Marknad på telefon 0550-881 09.

 • ons, 2016-05-25

  Tisdagen den 31 maj mellan kl. 17.00–23.00, kommer vattentillförseln vara avstängt med anledning av rengöring och reparationsarbeten vid vattentornet Sandfallet/Stenstaliden

  Avstängningen berör boende i området Sandfallet. Närliggande områden kan eventuellt få tillfälligt något lägre vattentryck.

  Tänk på att innan avstängningen hälla upp vatten så ni klarar Er under kvällen. När vattnet är avstängt använd ej disk- och tvättmaskin.

  När vattnet släpps på igen:

  Låt gärna vattnet rinna i din kran några minuter. Om det är missfärgat låt vattnet rinna tills det blir helt klart. Missfärgat vatten är inte farligt, missfärgningen består av rostutfällningar.

  Vid frågor kontakta Tekniska förvaltningen, Vattenverket tele 885 48 eller Kund- Marknad Jeanette Olsson tele 881 09.

  Tekniska Förvaltningen

 • sön, 2016-05-22

  Byggenhetens handläggare är på kurs onsdagen den 25 maj till och med fredagen den 27 maj.

 • ons, 2016-05-11

  Trasiga och kvarlämnande cyklar tar plats i cykelparkeringar och är även ett hinder för framkomlighet och renhållning. Därför kommer gatukontoret att under de närmaste veckorna städa bort övergivna och trasiga cyklar från Järnvägsstationen och centrala Kristinehamn.

 • tis, 2016-05-10

  Skymningens badplats är i nuläget en byggarbetsplats där obehöriga ej får vistas. Badplatsen beräknas öppnas för allmänheten i månadsskiftet maj/juni.

 • fre, 2016-04-22

  Nu kan du som bilist med en smartphone köpa parkeringskort i Kristinehamn via appen e-PARK. Appen kan även användas för köp av enstaka parkeringsbiljett.

 • mån, 2016-04-18

  För att ytterligare minska den mängd osorterat avfall som idag hamnar på deponi och istället kunna utnyttja avfallet som en resurs, införs nu ytterligare sorteringsmöjligheter vid kommunens återvinningscentraler.

 • fre, 2016-04-15
 • tors, 2016-04-14

  I tjänsten ingår ett 370 liters grönt plastkärl med hjul och tömning varannan vecka från maj till oktober. I kärlet läggs trädgårdsavfall såsom gräsklipp, löv, mindre grenar och växter.

 • tors, 2016-04-07

  I och med att djurens barnkammare nu står för dörren, håller vi på att avsluta säsongens röjnings- och gallringsarbete i kommunens naturområden. Arbetet kommer sedan att återupptas i september.