Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Matavfallsinsamlingen en succé

Det har varit en succéartad start för insamlingen av matavfall i Kristinehamns kommun. Abonnenterna i försöksområdet Djurgården-Fältet sorterar i snitt ut 4,2 kilo matrester varje vecka.

 

I november 2012 började Kristinehamns kommun utsortering av matavfall i försöksområdet Djurgården-Fältet. Efter att ha sammanställt erfarenheterna från de första tre månaderna som gått av försöket kan vi konstatera att abonnenterna och kommunen tillsammans lyckats jättebra.

- Vi har haft positiva abonnenter och starten har gått mycket smidigt tack vare detta. Insamlingsmängderna har också varit bra. Varje hushåll sorterar ut lika mycket som en full matkasse varje vecka och kastar det i det bruna matavfallskärlet, säger Jan Mattsson, projektledare.

Samtidigt kan det noteras en minskning av den totala mängden sopor som körs iväg med sopbil från försöksområdet. Mängden sopor som hämtas i försöksområdet har minskat med 3,5 ton per månad.

- Minskningen beror troligen på att invånarna blivit ännu bättre på att sortera ut förpackningar och tidningar och lämnar dem till en återvinningsstation eller till återvinningscentralen, säger Jan Mattsson.

Utsorteringen av matavfall i siffror

 • 79 % av villahushållen i försöksområdet har utsortering av matavfall.

 • Varje hushåll som deltar i projektet sorterar ut 4,2 kg matrester/vecka – lika mycket som en full matkasse.

 • Mängden sopor som hämtas i försöksområdet har sedan starten i november minskat med 3,5 ton per månad. Det motsvarar nästan ett sopbilslass varje månad.

 • Av det avfall som körs iväg är 37 % utsorterat matavfall och 63 % brännbart. Detta kan jämföras med en plockanalys som gjordes av soporna 2009, då det visade sig finnas ca 45 % matavfall i de då blandade soporna. Att det nu är 37 % matavfall som sorteras ut, innebär att vi bara har 8 %-enheter kvar till en fullständig utsortering av matavfall.

 

Alla nyheter - Boende & miljö

 • ons, 2014-04-23

  Tvättar du bilen hemma? På gatan eller garageuppfarten? Har du tänkt på att tvättvattnet, som innehåller både tungmetaller och kemikalier, då rinner orenat till våra sjöar och vattendrag? Gör miljön en tjänst och tvätta istället bilen vid en riktig biltvättsanläggning, en med godkänd reningsutrustning.

 • tis, 2014-04-22

  Nattbada eller prova boxning gratis på Valborgsmässoafton,eller var med på fem dagars lan med tävlingar och underhållning. Detta kan du som är 13-18 år göra under Valborgskalaset.

 • ons, 2014-04-16

  I samband med konstutställningen i gångtunneln under Ringvägen passade kommunen, i samarbete med Kristinehamns energi, på att byta ut den äldre belysningen mot energieffektiva LED-lampor.

 • mån, 2014-04-14

  Planerar du att glasa in verandan, bygga garage eller kanske bygga ut i sommar? Ja, i så fall är det hög tid att söka bygglov.

 • mån, 2014-04-14

  Grävarbetena för VA och ny gata ute vid Picasso (etapp del 4B) fortsätter efter att Länsstyrelsen beslutat lämna tillstånd till ingrepp inom fornlämningsområde.

 • tors, 2014-04-10

  Nu planteras vårens blommor ut i rabatter runt om i de centrala delarna av Kristinehamn.

 • tors, 2014-03-27

  Våren är här och det är dags att sopa gator, gång- och cykelvägar rena från vinterns sand och grus. Vårsopningen beräknas pågå veckorna 14-20 och här på kristinehamn.se hittar du information om i vilken ordning olika områden sopas.

 • ons, 2014-01-22

  Under vecka 5 kommer arbetet med genomförandet av detaljplan 3 i Vålösundet att starta. De kommer sedan att pågå under hela 2014, med uppehåll för semester under juli.