Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Landsbygdsutveckling

Under de senaste 5 åren har tjänstemän från kommunen jobbat med landsbygdsmöten för att utveckla Kristinehamns kommun. Syftet med dessa möten (som hållits runt om i kommunen) har varit att få till stånd en dialog om landsbygdens utveckling.

De synpunkter som inkommit har analyserats och sorteras in i kommunens ordinarie verksamheter och pågående uppdrag. Vissa projekt har genomförts, en del är påbörjade och en del projekt är under planering.

Från 2016 års landsbygdsträffar som ägde rum i mars månad finns nedan sammanställda minnesanteckningar:


Bergsjö 2016

Presentation

Minnesanteckningar

Björneborg 2016

Presentation

Minnesanteckningar

Bäckhammar 2016

Presentation

Minnesanteckningar

Nybble/Kärr 2016

Presentation

Minnesanteckningar

Rudskoga 2016

Presentation

Minnesanteckningar

Ölme 2016

Presentation

Minnesanteckningar