Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Kartor, mätning & geografisk information

Man och kvinna mäter med GPSDu kan få hjälp av kommunen med frågor om geografisk data i olika former, mätning och kartor. Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen kan hjälpa dig med bland annat nybyggnadskartor, husutstakning enligt plan- och bygglagen och adresser.

Nybyggnadskarta

En nybyggnadskarta är ett underlag för den situationsplan som ska bifogas till ansökan om bygglov. Nybyggnadskartan innehåller förhållanden på marken så som ledningar, höjder och byggrätt. För beställning och mer information, se kontaktuppgifter till höger

Mätning och utstakning

Innan man börjar bygga på en plats, måste en utstakning genomföras. Det innebär att den nya byggnadens blivande läge markeras. När bygget är klart, sker en lägeskontroll av byggnaden och en kontroll av att byggnaden har hamnat på rätt plats i plan och höjd. För beställning och prisinformation, se kontaktuppgifter till höger.