Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Information angående utredning av dagvattennätet

Pollex AB kommer på uppdrag av Kristinehamns kommun att inventera valda fastigheters dagvattenanslutningar till kommunens ledningar.

Vi vill med uppdraget ta reda på hur och var vi får in dagvatten i spillvattenledningarna, genom att se över var vi har läckage eller felkopplade rör. Arbetet kommer att utföras med röktest. Rök pressas in i både dag- och spillvattennätet och sedan bevakas på vilka platser röken tränger upp. På så vis identifierar man eventuella läckage och upptäcker felkopplingar och otäta rör. Röken som används är helt ofarlig för människor och djur.

Arbetet pågår under vecka 35-40, med början i dag på Nyhamnsvägen. Därefter startar arbetet på Bryggerivägen, Fermgatan, Båtsmansgatan, Lotsvägen, Presterudsvägen, Djurgårdsvägen, Hermesgatan och Sannagatan. Efter det kommer alla Kristinehamnsbostäders fastigheter att utredas.

Vid frågor kontakta Kund-Marknad VA på telefon 0550-881 09.

Bild: Pollex

Alla nyheter - Boende & miljö

 • mån, 2017-09-25
 • tis, 2017-09-05

  För att öka den militära förmågan kommer Försvarsmakten under september månad att genomföra övningen Aurora 17.

 • mån, 2017-09-04

  Pollex AB kommer på uppdrag av Kristinehamns kommun att inventera valda fastigheters dagvattenanslutningar till kommunens ledningar.

 • mån, 2017-09-04

  Just nu pågår arbete med nedtagning av träd och röjning på kommunens mark.

 • mån, 2017-09-04

  Med anledning av VA-arbeten kommer korsningen Hedvägen-Mossvägen samt Romelevägen-Mossvägen vara avstängd från kl 1330 idag och ca 2-3 veckor framåt.
  VId frågor kontakta Kund- Marknad på telefon 0550-881 09.

 • ons, 2017-08-16

  Måndagen den 21 augusti börjar ombyggnaden av korsningen Västerlånggatan och Norra Staketgatan (vid PRO).

 • tors, 2017-08-10

  Under augusti och september kommer ett antal gator samt gång- och cykelvägar i kommunen att asfalteras.

 • mån, 2017-04-24

  Måndagen den 24 april påböjar vi arbetet med förnyelse av vatten-, avlopp- och dagvattenledningar på Nyströmsvägen och del av Mossvägen. Projektet kommer hålla på fram till cirka 1 oktober.

  Nyströmsvägen kommer under hela projektet att ha mycket begränsad framkomlighet. Från tisdagen den 25 april och några dagar framöver kommer även Sandtorpsvägen vara helt avstängd för genomfartstrafik. Vi hänvisar under avstängningen till Erikshöjdsvägen samt Mossvägen.