Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Information angående utredning av dagvattennätet

Pollex AB kommer på uppdrag av Kristinehamns kommun att inventera valda fastigheters dagvattenanslutningar till kommunens ledningar.

Vi vill med uppdraget ta reda på hur och var vi får in dagvatten i spillvattenledningarna, genom att se över var vi har läckage eller felkopplade rör. Arbetet kommer att utföras med röktest. Rök pressas in i både dag- och spillvattennätet och sedan bevakas på vilka platser röken tränger upp. På så vis identifierar man eventuella läckage och upptäcker felkopplingar och otäta rör. Röken som används är helt ofarlig för människor och djur.

Arbetet pågår under vecka 35-40, med början i dag på Nyhamnsvägen. Därefter startar arbetet på Bryggerivägen, Fermgatan, Båtsmansgatan, Lotsvägen, Presterudsvägen, Djurgårdsvägen, Hermesgatan och Sannagatan. Efter det kommer alla Kristinehamnsbostäders fastigheter att utredas.

Vid frågor kontakta Kund-Marknad VA på telefon 0550-881 09.

Bild: Pollex

Alla nyheter - Boende & miljö