Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Information angående utredning av dagvattennätet

Pollex AB kommer på uppdrag av Kristinehamns kommun att inventera valda fastigheters dagvattenanslutningar till kommunens ledningar.

Vi vill med uppdraget ta reda på hur och var vi får in dagvatten i spillvattenledningarna, genom att se över var vi har läckage eller felkopplade rör. Arbetet kommer att utföras med röktest. Rök pressas in i både dag- och spillvattennätet och sedan bevakas på vilka platser röken tränger upp. På så vis identifierar man eventuella läckage och upptäcker felkopplingar och otäta rör. Röken som används är helt ofarlig för människor och djur.

Arbetet pågår under vecka 35-40, med början i dag på Nyhamnsvägen. Därefter startar arbetet på Bryggerivägen, Fermgatan, Båtsmansgatan, Lotsvägen, Presterudsvägen, Djurgårdsvägen, Hermesgatan och Sannagatan. Efter det kommer alla Kristinehamnsbostäders fastigheter att utredas.

Vid frågor kontakta Kund-Marknad VA på telefon 0550-881 09.

Bild: Pollex

Alla nyheter - Boende & miljö

 • fre, 2017-11-17

  Den 19 november är FN:s världstoalettdag, vars syfte är att uppmärksamma sanitetsfrågor runt om i världen. I Sverige har vi tillgång till både toaletter och rent vatten. En situation som ligger bakom många fulspolningar är att toalettpattret är slut. Oftast löser vi situationen genom att "fultorka" oss med hushållspapper som sedan spolas i toaletten, det visar en undersökning som YouGov har genomfört på uppdrag av Svenskt Vatten. Var tredje svensk känner inte till att hushållspapper inte ska spolas ner i toaletten, där det riskerar att orsaka stopp och översvämningar. I Kristinehamns kommun spolas 21,5 ton skräp ned i toaletterna varje år.

 • fre, 2017-11-17

  Kommunen ska utarbeta en långsiktig underhållsplan för beläggningsarbetet på kommunens vägar. Under nästa vecka påbörjar vi därför en inventering av vägarna. Inventeringen kommer att ta cirka tre veckor.

 • tis, 2017-10-03

  Tekniska nämnden har tagit fram ett förslag till ny renhållningsordning för Kristinehamns kommun och nu ska den ut på remiss. Den nya renhållningsordningen planeras att gälla fram till 2021.

 • tis, 2017-10-03

  Vi påbörjar idag vårt arbete med byte av vatten- avloppsledningar samt kompletterar med en dagvattenledning på del av kompanigatan, samt sträckan Jägaregatan till Garneijbacken.

 • mån, 2017-09-04

  Just nu pågår arbete med nedtagning av träd och röjning på kommunens mark.